Udstillingsarealer

I Helsingør Kommune er det gratis at benytte udstillingsarealet ud for egen forretnings facade jf. gældende regler.

Der gælder en generel tilladelse til at bruge arealet foran din forretnings facade. Hvor langt arealet kan strække sig fra facaden og ud imod vejarealet, afhænger af vejens status og udformning.

Helsingør Kommunes vejarealer skal tilgodese mange formål og mange forskellige funktioner. Det er derfor vigtigt, at du som forretningsdrivende respekterer og ikke overskrider de angivne udstillingsarealer af hensyn til brandveje, trafiksikkerhed og anden tilgængelighed jf. Gademanualen.

Gademanual

Parkeringsservice

Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk