Stadepladser og mobilt gadesalg

Du kan leje stadeplads på Axeltorv. Du kan også leje plads til mobilt gadesalg på Wibroes Plads, hjørnet af Hestemøllestræde/Havnegade og i Prøvestenscenteret.

Salg af varer i industriområder må kun foregå fra showrooms til erhvervsdrivende på en begrænset del af virksomheden.

Salg af varer til private skal være placeret i bymidte, bydelscenter/lokalcenter.

Hvornår bliver lagersalg til detailhandel?

Lagersalg fra fabriksbygninger er detailsalg, når det er af permanent karakter og/eller foretages på faste tidspunkter fx julemarked, weekend outlet salg mv.

Detailhandel i landzone

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Lov om planlægning har nogle undtagelser til bl.a. anvendelse af bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af landbrugsejendommen til bl.a. stalddørssalg og indretning af bygninger under 250 m² til en mindre butik uden ændring af den ydre karakter. Dette kræver dog byggetilladelse.

Axeltorv kan benyttes til diverse aktiviteter såsom stadesalg, optræden, udstillinger, kulturelle arrangementer med mere.

Stadeplads på Axeltorv

På Axeltorv kan der handles med fx fødevarer, blomster, håndværk, brugskunst. Det kræver en tilladelse fra Center for By, Land og Vand jf. gældende regler i Gademanualen. Prisen for stadeplads er 2.089 kr. pr. år (2024-pris).

Søg om stadeplads

Arrangementer på Axeltorv

Hvis du ønsker at benytte et areal på torvet til et arrangement, kræver dette en tilladelse fra Center for By, Land og Vand. Ansøgningen skal være modtaget senest 14 dage inden arrangementets afholdelse.  

Søg om arrangement

Regler

Ved anvendelse af Axeltorv skal retningslinjerne i Helsingør Kommunes Gademanual respekteres og overholdes. 

Gademanual

Ved salg (omførsel) af varer på offentlig vejareal, skal du søge om tilladelse hos Helsingør Kommunes Parkeringsservice.

I Helsingør Kommune har vi tre pladser til mobilt gadesalg: Wibroes Plads, Prøvestenscenteret og hjørnet af Hestemøllestræde/Havnegade.

Mobilt gadesalg (omførsel) af varer fra gadearealer

Inden man tager ophold på offentlige veje med fx et lille køretøj, cykel eller lignende med henblik på salg af fx suppe, frugt, is, drikkevarer (uden spiritus) mv., kræver det en kommunal tilladelse. Helsingør Kommune kan give tilladelse til fast sted eller flere steder samt i forskellige perioder, jv. Gademanualen. 

Gademanual

Salg/omførsel af varer kræver en "Omførselstilladelse", som udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af Næringsloven.

Ønskes der salg af fødevare, skal man have et "Fødevarenæringsbrev", som udstedes af Fødevarestyrelsen. Ønsker man derimod salg af spiritus, skal der indhentes tilladelse hos Nordsjællands politi. 

Søg alkoholbevillig

Der skal ikke en kommunal tilladelse til at anvende private arealer, Skov- og Naturstyrelsens skovarealer og strande, men derimod indhentes tilladelse fra ejeren af området.

Parkeringsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: Send mail til Parkeringsservice 

Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.