Skilte i byrummet

Erhvervsdrivende, som vil opsætte ny skiltning, skal i følge byggeloven altid søge kommunen om tilladelse. Kontakt os hvis du ønsker vejledning.

Man skal altid sørge for at indpasse skilte i de eksisterende omgivelser. Det være sig arkitektur, farver og øvrig skiltning. Vælg ikke blot en "smart" standardløsning, men vær med til at skabe det helt rigtige for såvel forretning og hus som gade og by.

Ansøg om ny skiltning hos Center for By, Land og Vand

Luk alle
Åben alle

"Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt."

Skiltning skal altid overholde de regler som er fastsat i en lokalplan. Reglerne for skiltning i bykernens byrum findes i lokalplan 1.150. 

Læs reglerne for skiltning i Helsingør Bykerne i lokalplan 1.150, § 8

Helsingør Kommune har sat arkitektur politiske mål for bykernen i Helsingør og lavet retningslinjer for den skiltning, erhvervsdrivende kan sætte op.

Læs de arkitekturpolitiske mål for bykernen

Læs retningslinjerne for skiltning

Reglerne for løse skilte i udstillings-/udeserveringsarealer er beskrevet i Helsingør Kommunes gademanual. 

Læs den gældende gademanual

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.