Midlertidig skiltning

Søg om tilladelse til at hænge plakater, midlertidige skilte og andet op.

I forbindelse med arrangementer rundt omkring i Helsingør Kommune, er det muligt at ansøge om anbringelse af midlertidige skilte, plakater og lignende, efter vejlovens §102, stk. 1.

Skiltet opsættes i tilknytning til den lokalitet hvor arrangementet foregår.

Send ansøgning via mail

Tilladelser til ophængning af plakater på elmaster

Der gives tilladelser til at ophænge plakater på Forsyning Helsingørs elmaster i forbindelse med cirkusbesøg, koncerter, kræmmermarked og lignende arrangementer.

Hvis du ønsker at ophænge plakater på Forsyning Helsingørs elmaster i Helsingør Kommune, skal du have en tilladelse. Du skal sende en ansøgning med oplysninger om, hvilket arrangement, det drejer sig om, hvor det skal afholdes og i hvilken periode, arrangementet skal holdes.

Tilladelsen gives af Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.