Har du spørgsmål omkring afholdelse af arrangementer, skal du kontakte os på telefon 49 28 28 28 eller via mail: blv@helsingor.dk. Spørg efter en byggesagsbehandler, som behandler arrangementsager.

Luk alle
Åben alle

Godkendelse af afholdelse af dit arrangement er reguleret af byggeloven. Du skal søge om tilladelse, når en eller flere af følgende punkter kommer i spil:

 • Arrangementet med offentligt adgang.
 • Arrangementsområdet er over 1000 m², såfremt at du på området opstiller telte, scener, tribuner mv.
 • Telte, der er til offentlig brug med et samlet areal større end 50 m². 
 • Vær opmærksom på at mindre telte, som har en indbyrdes afstand på mindre end 5 meter imellem sig, vil de telte blive betragtet som et.
 • Opstilling af telte, scener, tribuner mv. der anvendes af mere end 150 personer skal altid meddeles til kommunen før opstillingen.
 • Gangbroer, Scener og tribuner som er mere end 1 m høje.
 • Overdækninger af scener og tribuner uanset højde.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge, truss-systemer og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlige personskader.

Er dine telte, scener, tribuner mv. certificeret, skal du ikke søge om tilladelse til opstilling. Du skal dog være opmærksom på at søge om tilladelse til arrangementet jf. ovennævnte bestemmelser.

Uanset om dit arrangementområde er under eller over 1000 m² skal det altid placeres, indrettes og bruges, så en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Du kan læse mere i Vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, der indeholder eksempler på overholdelse af kravene.

 • Beskrivelse af arrangementet herunder hvilke periode det skal afholdes inklusiv den tid som skal bruges på forberedelse og afvikling.
 • Fuldmagt fra ejer af ejendommen.
 • Kontakt information på ansøger – navn, adresse, telefon og mail.
 • Situationsplan med placering af telte, scener, tribuner mv.
 • Pladsfordelingsplan ved et personantal for mere end 150 personer.
 • Information om certificering af telte mv. eller statiske beregninger af teltet, scenen, tribunen mv.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.