Arrangementer på veje og pladser

Du kan bruge kommunens veje og pladser m.m. til udendørsarrangementer som gadefest, gadeoptræden, torvedage, sportsarrangementer og lignende.

Ansøg om udendørsarrangementer på veje og pladser

Du skal ansøge samt have tilladelse, før du kan afholde udendørsarrangementer på offentlige og private veje.

Ansøgning om udendørsarrangement

Du skal søge senest 14 dage inden, dit arrangement finder sted.

Husk, at hvis du får en tilladelse, er den personlig, og kan ikke overdrages til andre. Du skal opbevare den på dig, så du til enhver tid kan vise den til politiet eller repræsentanter fra Parkeringsservice.

Læs Gademanualen for mere information

Drejer din ansøgning sig om tilladelse til benyttelse af parker og naturområder, skal du kontakte Center for By, Land og Vand.

Parkeringsservice

Center for By, Land og Vand
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk