Arrangementer

Du kan bruge kommunens veje og pladser m.m. til udendørsarrangementer som gadefest, gadeoptræden, torvedage, sportsarrangementer og lignende.

Du skal søge om tilladelse. Du må ikke afholde udendørsarrangementer på offentlige og private veje, før du har fået tilladelse.

Ansøgning om udendørsarrangement

Du skal søge senest 14 dage inden, dit arrangement finder sted.

Husk, at hvis du får en tilladelse, er den personlig, og kan ikke overdrages til andre. Du skal opbevare den på dig, så du til enhver tid kan vise den til politiet eller repræsentanter fra Parkeringsservice.

Læs Gademanualen for mere information

Drejer din ansøgning sig om tilladelse til benyttelse af parker og naturområder, skal du kontakte Center for By, Land og Vand.

I hvilke situationer skal jeg søge om tilladelse?

Godkendelse af afholdelse af dit arrangement er reguleret af byggeloven. Du skal søge om tilladelse, når en eller flere af følgende punkter kommer i spil:

  • Arrangementet med offentligt adgang.
  • Arrangementsområdet er over 1000 m², såfremt at du på området opstiller telte, scener, tribuner mv.
  • Telte, der er til offentlig brug med et samlet areal større end 50 m². 
  • Vær opmærksom på at mindre telte, som har en indbyrdes afstand på mindre end 5 meter imellem sig, vil de telte blive betragtet som et.
  • Opstilling af telte, scener, tribuner mv. der anvendes af mere end 150 personer skal altid meddeles til kommunen før opstillingen.
  • Gangbroer, Scener og tribuner som er mere end 1 m høje.
  • Overdækninger af scener og tribuner uanset højde.
  • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge, truss-systemer og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlige personskader.

Er dine telte, scener, tribuner mv. certificeret, skal du ikke søge om tilladelse til opstilling. Du skal dog være opmærksom på at søge om tilladelse til arrangementet.

Uanset om dit arrangementområde er under eller over 1000 m² skal det altid placeres, indrettes og bruges, så en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Du kan læse mere i Vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, der indeholder eksempler på overholdelse af kravene.

Parkeringsservice

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Send mail til Parkeringsservice 

Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.