Alkoholbevilling

Virksomheder, der ønsker at servere stærke drikkevarer, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

For at få et ansøgningsskema til alkoholbevilling skal du henvende dig til Nordsjællands Politi eller du kan søge alkoholbevilling på politiets hjemmeside.

Politiet sender sagen til Bevillingsnævnet, når den er færdigbehandlet hos dem.

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet, som består af politikere fra Byrådet, Politidirektøren i Nordsjællands Politi og repræsentanter fra HORESTA og Tjenerforbundet.

Luk alle
Åben alle

Byrådet har vedtaget en restaurationsplan for Helsingør Kommune. I restaurationsplanen kan du læse om mulighederne for at få en alkoholbevilling. 

Læs Restaurationsplanen

Bevillingsnævnet holder møde ca. hver anden måned. Fra du indsender din ansøgning til politiet, og til du modtager en afgørelse fra Bevillingsnævnet, vil der typisk gå mellem 2 og 5 måneder. Hvis din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger og i øvrigt overholder lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling, vil politiet ofte kunne udstede en midlertidig bevilling, som gælder indtil Bevillingsnævnet har truffet endelig afgørelse.

Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse kan du indbringe din klage til Helsingør Byråd inden fire uger efter afgørelsen er givet, jf. Restaurationslovens § 10, stk. 4.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om alkoholbevillinger, kan du ringe til Sekretariat for Bevillingsnævnet i Helsingør Kommune.

Christian Holm Donatzky (B).
Jens Bertram (C).
Michael Mathiesen (C).
Peter Poulsen (A).
Finn Byrholt Hansen, Horesta.
Lasse Treu, 3F.
Julie Davidsen, Politiet.

  • 11. februar 2021.
  • 12. april 2021.
  • 10. maj 2021.
  • 7. juni 2021.
  • 16. august 2021.
  • 7. oktober 2021.
  • 9. december 2021.

Nordsjællands Politi

Tilladelser og Bevillinger
Østergade 1
3400 Hillerød
Telefon: 48 26 14 48

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.