Tilladelser og bevillinger

Alkoholbevilling

Ønsker du at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i din virksomhed fx i et pizzeria, en restaurant eller cafe, skal du have en alkoholbevilling.

Læs mere

Arrangementer - Det skal du huske

Ønsker du at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i din virksomhed fx i et pizzeria, en restaurant eller cafe, skal du have en alkoholbevilling.

Læs mere

Gademanual

Gademanualen er en opsamling og opdatering af tidligere regulativer for råden over offentlige vejarealer og er gældende for hele kommunen.

Læs mere

Gravetilladelser

Ved ethvert indgreb i belægningen/overfladen på et offentligt areal kræves det, at der forinden er indhentet gravetilladelse hos Helsingør Kommune.

Læs mere

Stadepladser og mobilt gadesalg

Du kan leje stadeplads på Axeltorv. Du kan også leje plads til mobilt gadesalg på Wibroes Plads, hjørnet af Hestemøllestræde/Havnegade og i Prøvestenscenteret.

Læs mere

Stilladser og containere

Ønsker du at opstille stilladser, container, lifte, skurvogne m.m. på fortove og kørebaner i Helsingør Kommune, så skal du søge tilladelse.

Læs mere

Udeservering

I Helsingør Kommune er det generelt gratis at benytte offentligt vejareal til udendørsservering foran den enkelte virksomheds facade jævnfør Gademanualen.

Læs mere

Udstillingsarealer

I Helsingør Kommune er det gratis at benytte udstillingsarealet ud for egen forretnings facade jf. gældende regler.

Læs mere

Vejboder

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil opstille en vejbod på en offentlig vej i Helsingør Kommune.

Læs mere