Helsingør Kommune udbyder stor udstykning til salg

Arealet er ca. 25.000 m2 og er en udstykning fra matr.nr. 67d og 67e, Helsingør Overdrev, som er beliggende på Gurrevej 197 og Gurrevej 193D, 3000 Helsingør.

Arealet er omfattet af lokalplan 1.73 og må benyttes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, lettere produktions- og værkstedsvirksomhed, herunder lager, service, showroom og forretningsvirksomhed og en enkelt bolig (bestyrer, portner o.lign.) i tilknytning til den på gældende virksomhed. En del af arealet må i henhold til lokalplanen alene anvendes til offentligt grønt område.

Det bebyggede areal må max. udgøre 40 % af grundarealet, og bebyggelsesprocenten beregnes for arealet som helhed.

Arealet udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  • Arealet sælges til højstbydende og udbydes med en vejledende prisidé på 400 kr. pr m2.
  • Købstilbuddet kan være både højere, lavere eller svarende til den vejledende prisidé.
  • Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket.
  • Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket ”fortroligt” og ”udstykning”.

Købstilbuddet skal være indleveret til Helsingør Kommune senest den 26. november 2021 kl. 12.00.

Købstilbuddene vil blive forelagt for byrådet på møde den 20. december 2021.

Tilbuddene vil være fortrolige indtil byrådets møde.

Helsingør Kommune kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller vælge at forkaste dem alle og er dermed ikke forpligtet til at antage et købstilbud.

Interesse for arealet eller spørgsmål til salget, kan rettes til Helsingør Kommune, Julie Colstrup ancol@helsingor.dk,
tlf.: 25 31 25 99 eller Jeppe Buhl Rasmussen jra11@helsingor.dk, tlf.: 25 31 20 60.

Matrikelkort for Støberivej

Udstykningsforslag

Rekvirering af salgsmaterialet og henvendelse om udbuddet kan rettes til Helsingør Kommune.

Julie Colstrup ancol@helsingor.dk, tlf.: 25 31 25 99 eller Jeppe Buhl Rasmussen jra11@helsingor.dk, tlf.: 25 31 20 60.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk