Ejendom i Helsingør udbydes til salg i offentligt udbud

Ejendommen er beliggende på Hobrovej 23-25, 3000 Helsingør, matr. nr. 10x og 10y begge Helsingør Markjorder.

Ejendommen har været benyttet som børneinstitution, men står i dag tom. Ejendommen er på hele 240 m2 og skal gennemrenoveres, såfremt ejendommen ønskes at blive fastholdt som beboelse.

Salget er betinget af vedtagelse af ny lokalplan – som muliggør udstykning af ejendommen til to grunde på henholdsvis 955 m2 og 953 m2 til boligformål. Vælger køber at udstykke ejendommen til to grunde skal køber selv bekoste nedrivning af eksisterende ejendom. I øvrigt vil alle omkostninger i forbindelse med eventuel udstykning og nedrivning være købers alene.  

Ejendommen er fra 1972 og består af 240 m² bolig, hertil yderligere 60 m2 kælder. Grunden er på 1906 m².

Ejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme udbydes ejendommen til salg.

  • Ejendommen sælges til højestbydende og udbydes med en prisindikation på 4.500.000 kr.
  • Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb.
  • Sælger kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.
  • Købstilbud skal afgives på den af Nybolig udfærdigede tilbudsblanket.
  • Købstilbud skal afleveres i lukket kuvert på Helsingør Rådhus inden mandag den 10. august 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af salgsprospekt og tilbudsblanket rettes til Nybolig Helsingør & Espergærde, sagsnr. 527924.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk