Udbuds- og Indkøbsafdelingen

Udbud og Indkøb vurderer graden af compliance i forhold til, om de enkelte centre/institutioner køber ind på Helsingør Kommunes indgåede aftaler.

Læs mere