FN's verdensmål

Helsingør Kommune arbejder aktivt med nogle af FN's verdensmål, se her hvilke og hvordan.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmål nummer 12: omhandler ansvarlig forbrug og produktion hvoraf punkt 12.7  angiver:

"12.7 Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter."

Udbud og Indkøb er med til at fremme denne dagsorden. Dette gør vi bl.a. ved at stille krav om miljøcertificeringer, cirkulære indkøb og andre bæredygtige krav i vores udbud. 

Verdensmål nummer 8: omhandler vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle, hvoraf pkt. 8.8.angiver:

”8:8. Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold."

Udbud og Indkøb er med til at fremme denne dagsorden om anstændige jobs og økonomisk vækst, da vi bl.a. kontrollerer at leverandører og evt. underleverandører overholder Helsingør Kommunes arbejdsklausul for dermed at sikre at de ansatte, som leverandøren og evt. underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører.