Bliv leverandør til Helsingør Kommune

Læs om lovgivningen på området, Helsingør Kommunes krav til leverandører og meget mere.

Du bliver leverandør til Helsingør Kommune ved at vinde udbudte kontrakter. Det kan derfor anbefales, at du holder dig ajour med de aktuelt udbudte opgaver ved jævnligt at besøge Helsingør Kommunes hjemmeside, comdia.dk og udbud.dk.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om regler og lovgivning på området.

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune udbyder de mindre byggeopgaver mellem 100.000 kr. og 3.000.000 kr. gennem et elektronisk leverandørlistesystem - Comdia. 

Systemet er opdelt i en række faglister, eksempelvis:

 1. El.
 2. VVS- og blikkenslager.
 3. Ventilation.
 4. Isoleringsvirksomhed.
 5. Kloak.
 6. Murer.
 7. Maler.
 8. Tømrer- og snedkervirksomhed.
 9. Glarmestre.
 10. Gulv.
 11. Jord- og beton.
 12. Belægningsarbejder.
 13. Stilladsarbejder.
 14. Tagdækning.
 15. Nedrivning.

Kommunen udbyder ligeledes en række tjenesteydelser gennem leverandørlister, eksempelvis: 

 1. Køreskoleydelser.
 2. Rensning af tagrender.
 3. Tagrensning.
 4. Vognmandskørsel.

For at blive leverandør til kommunen skal du først oprette en profil på Comdia.  Herefter kan du ansøge om optagelse på Helsingør Kommunes lister. Der er også mulighed for at tilmelde sig andre kommuners leverandørlister.

Tilmeld dig via Comdia

Læs mere om Leverandørlisterne

Helsingør Kommune er ligesom andre kommuner, stat, regioner mv. underlagt Udbudsloven og Tilbudsloven.

Det betyder, at der er særlige regler, som kommunen skal følge, når vi udbyder og indkøber. Det er bl.a. opgavens karakter og anskaffelsens samlede økonomiske værdi som  afgør, om et indkøb skal følge EU-udbudsreglerne, om det skal konkurrenceudsættes efter de nationale regler eller i overensstemmelse med Helsingør Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Udbuds- og indkøbspolitikken

Kommunen lægger vægt på en række faktorer, når vi køber ind. Helsingør Kommune stiller relevante krav til bl.a. kvalitet, pris, service, arbejdsforhold, miljø og klima. Du kan læse mere om kommunens politik her

Varer og tjenesteydelser

Overstiger anskaffelsen ca. 1.600.000 kr. er der tale om et EU-udbud, som skal følge Udbudslovens processer, herunder bl.a. annonceres via kommunens udbudsportal.

Bygge- og anlægsopgaver

Bygge- og anlægsopgaver med en værdi mellem 100.000 kr. og 3.000.000 kr. i kontraktperioden, konkurrenceudsættes som udgangspunkt via kommunens leverandørlistesystem. 

Overstiger anskaffelsen 3.000.000 kr. i kontraktperioden gennemføres en licitation, hvor opgaven tillige annonceres.

Overstiger anskaffelsen 40.000.000 kr., er der tale om et EU-udbud, der vil blive gennemført i henhold til Udbudslovens processer.

Helsingør Kommune har fokus på at sikre de bedst mulige rammer for konkurrenceudsættelse af det enkelte udbud/annoncering, med henblik på at sikre den rigtige kvalitet til den bedste pris.

Baseret på markedsanalyser  udarbejdes udbudsmaterialet, så optimal konkurrence muliggøres. Markedsanalysen vil i nogle situationer vise, at opgaven bedst ville kunne varetages af en større virksomhed. I andre situationer vil markedsanalysen vise, at bud fra små- og mellemstore virksomheder vil bidrage til en skærpet konkurrence. 

For at muliggøre små- og mellemstore virksomheders deltagelse, har Kommunen bl.a. fokus på at opdele større opgaver i delaftaler, så også mindre virksomheder får mulighed for at byde på opgaver. 

Små- og mellemstore virksomheder har endvidere mulighed for at indgå i et konsortium med henblik på at løse større opgaver. Konsortier etableres af leverandører, men kommunen understøtter ved at arbejde for der ikke etableres unødige hindringer for, at leverandører kan gå sammen om at byde på opgaverne. 

 

I Helsingør Kommune handles der via et elektronisk e-handelssystem.

Det er et krav, at leverandøren kan sende elektroniske kataloger til kommunens e-handelssystem, samt at leverandøren løbende og vederlagsfrit tilpasser de fremsendte elektroniske kataloger og prislister. Kravet gælder også, såfremt kommunen i aftaleperioden overgår til et andet e-handelssystem.

Det forudsættes, at leverandøren i aftaleperioden både i elektronisk form via elektronisk katalog, og/eller Excel ark samt i papirform (hvor det er aktuelt) sikrer, at kommunen til enhver tid er opdateret med de rigtige aftalepriser samt produktsortiment med tilhørende billeder og fyldestgørende beskrivelse af produkterne. Leverandøren er således ansvarlig for at sikre, at opdaterede prislister er korrekte og fyldestgørende ift. tilbudslisten fra det gennemførte udbud.

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk