Arbejds- og lærlingeklausul

Accept af Arbejds- og lærlingeklausul samt underretning om brug af underleverandører

Leverandøren/tilskuds- eller støttemodtager er forpligtet til at give Helsingør Kommune underretning om klausulen accepteres. Det skal ske senest fem arbejdsdage efter, at kontrakten er indgået.

Som leverandør/tilskuds- eller støttemodtager, skal du skriftlig orientere Helsingør Kommune om, hvilke underleverandører I anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakter. I den digitale formular bliver I  bedt om at angive navn, CVR nr. samt hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen, i en forud defineret periode samt hvilket arbejde, de udfører.

Udfyld Arbejds- og lærlingeklausulen

Udfyld Arbejdsklausulen (For IT-virksomheder)

Helsingør Kommunes brug af arbejds- og lærlingeklausuler

Helsingør Byråd har besluttet, at der som bilag til alle Helsingør Kommunes aftaler/kontrakter skal indgå en arbejds- og lærlingeklausul.

Arbejdsklausulen skal indgå i alle kommunens aftaler/kontrakter, herunder bygge- og anlægsarbejder, forpagtning, udlejning samt tjenesteydelser. Varekøb er undtaget.

Derudover indgår der et afsnit om lærlingeklausul. Helsingør Kommune kræver, at leverandører, som udfører bygge- og anlægsopgaver for kommunen, påtager sig et ansvar for at sikre elevpladser til lærlinge – alternativt ledige.

Særligt for IT-indkøb
Byrådet vedtog i december 2020 en arbejdsklausul, som er særligt rettet mod IT-virksomheder. Arbejdsklausulen skal indgå i alle kontrakter, hvor tjenesteydelser (support og konsulentydelser) udgør mere end 15 % af den samlede kontrakt. I klausulen præciseres det, at klausulen også gælder for underleverandører, som udfører arbejde i Danmark.

Se Helsingør Kommunes arbejds- og lærlingeklausul

Pjece arbejds- og lærlingeklausul

Se Helsingør Kommunes arbejdsklausul til IT-virksomheder

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk