Afsluttede udbud og annonceringer

Oversigt over afsluttede udbud, annonceringer, pris-SKI- og Statens aftaler, underhåndsbud og forlængelser.

Comdia konkurrencer

Se alle Comdia konkurrencer på Helsingør Kommunes Leverandørportal

Øvrige konkurrencer

 • Prækvalifikation - ombygning af Helsingør Rådhus.
 • Prækvalifikation - ombygning af Prøvestenen.
 • Opgradering af skolernes IT-netværk.
 • Multiparken.
 • Etablering af dræn til hindring af nedbrydning af gulvkonstruktioner i Troldehøj.
 • Nyt køkken og hårde hvidevarer i Tusindfryd.
 • Helsingør Skole afd. Nordvest - udskiftning af flade tage.
 • Hellebæk Skole - indeklima.
 • 10 klasses skolen - udskiftning af vinduer.
 • Rottebekæmpelse.
 • Skolen i Bymidten - sikring af byggepladsen.
 • Skolen i Bymidten - sikring af allerede opført byggeri.
 • Plejehjemmet Bøgehøjgård - sikring af tag og kælder.
 • Renovering af vinduer omkring Rådhustorvet.
 • Kvindekrisecenter Røntofte - renovering af anneks.
 • Toldkammeret - udskiftning af tagrender og nedløb.
 • Elværket - udbedring af sætningsskade og kloakrenovering.
 • Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer med rådangreb.
 • Tangvej i Hornbæk - reetablering af 4. tangvej.
 • Flynderupgård - ændring af staldbygning. 
 • Opgradering af CTS-anlæg.
 • Diverse udvendige malerarbejder.
 • Bygherrerådgivning - "Nyt Plejehjem i Hornbæk".
 • Prækvalifikation - byggeledelse på Skolen i Bymidten.
 • Mindre renoveringsarbejder - Vandrehjem og Campingplads.
 • Rengøring.
 • Ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg.
 • Miljøvenlig graffitiafrensning.
 • Tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere.
 • Indkøbsordning til hjemmeboende borgere.
 • Diabeteshjælpemidler.
 • Flybilletter.
 • Flytteservice.
 • Fødevarer til storkøkkener (SKI).
 • Webbaseret e-rekrutteringssystem.
 • Brændstof og fyringsolie (SKI).
 • Kontormøbler (SKI).
 • Prækvalifikation - Ny Idrætsby i Espergærde - Fagentrepriser.
 • Beklædning til køkken og tandpleje - lejeordning (IN).
 • Hårde hvidevarer.
 • Lyskilder.
 • Storkøkkenudstyr.
 • Tekstiler til børnehus.
 • Urologi.
 • Computere.
 • Headset.
 • Interaktive tavler og AV-udstyr (SKI).
 • LIS (VA-System).
 • Servere (SKI).
 • Tablets (SKI).
 • Tele og data (SKI).
 • Teknisk Museum.
 • Danskuddannelse.

Udbud og Indkøb

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: udbud@helsingor.dk