FAST ANTAL PLADSER I VIRKSOMHEDEN TIL JOBTRÆNING


Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.

Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes ”kandidater” for at understrege, at de kandiderer til et job).

Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, fx danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet.

En grundide med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte.

For at støtte kandidaterne kan virksomheden udpege én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret.

Fordele

  • Virksomheden udviser et socialt engagement og medvirker til, at færre ledige skal forsørges af det offentlige.
  • Medarbejderne på virksomheden får nye udfordringer. Især mentorerne, som får nye ansvarsområder og udvikler nye kompetencer, der kan anvendes i virksomheden.
  • Virksomhedscentret kan være en rekrutteringskanal for virksomheden, både på kort og på lang sigt.

Eksempel

Et varehus opretter et virksomhedscenter, hvor fire kandidater arbejder med at fylde varer op og holde orden på lageret m.v.

Varehuset udvælger en erfaren medarbejder til at være mentor for kandidaterne. Kontaktpersonen fra jobcentret samarbejder med mentoren om at følge op på kandidaternes kompetenceudvikling.

Forløbet stopper på et aftalt tidspunkt eller tidligere, hvis kandidaten opnår ordinær beskæftigelse.

Jobcentret placerer herefter om muligt en ny kandidat i virksomhedscentret.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret og hør om muligheden for at oprette et virksomhedscenter hos jer. Har I ikke en medarbejder, der kan indgå som mentor, kan jobcentret eventuelt hjælpe med at tilknytte en ekstern mentor.

Om mentorer og mentorstøtte

Mentoren/mentorerne arbejder sammen med jobcentrets konsulent om at sikre, at kandidaterne udvikler sig i retning af deres mål.

Såfremt mentoren/mentorerne yder mere, end hvad der normalt kan forventes af en arbejdsgiver at varetage, kan mentorindsatsen blive honoreret. Det er jobcentret, der træffer den endelige afgørelse om eventuel mentorstøtte.

Jobcentret vil i de tilfælde også kunne tilbyde mentoruddannelse.

Jobcenter Helsingør
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
E-mail: Jobogvirksomhedsservice@helsingor.dk

Virksomhedslinje: +45 49 28 34 06