Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og nye arbejdspladser. Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere op til 5 mio. kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode ideer til virkelighed. Investeringen skal være baseret på en nyskabende idé og føre til nye vækstmuligheder eller nye arbejdsprocesser, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne væsentligt. InnoBooster investerer ikke i rutinemæssige tiltag, strategiudvikling, markedsføring, kommunikation mv.

Innobooster kan investere i projekter på op til to års varighed inden for de tre temaer: Grøn omstilling, sundhed og velfærd (se eksempler i højre side). For at ansøge skal din virksomhed ligge inden for rammerne af EU Kommissionens definition af små og mellemstore virksomheder*. Derudover skal din virksomhed kunne opfylde mindst ét af nedenstående to økonomiske kriterier:

  • Have opnået et dokumenteret indskud af ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 kr. inden for de seneste tre år.
  • Have opnået en dokumenteret bruttofortjeneste på minimum 250.000 kr. i senest offentliggjorte årsregnskab.

Din virksomhed søger en InnoBooster-investering ved at udarbejde og indsende en ansøgning, som præsenterer, hvad målet med innovationsforløbet er, og hvordan I vil gennemføre det. Ansøgningen består af en administrativ del og en faglig beskrivelse af virksomheden, ideen, projektet, aktivitetsplanen, markedet, gevinsten, teamet, faldgruberne mv. Ansøgninger på under 1.5 mio. kr. vurderes som udgangspunkt på baggrund af den skriftlige ansøgning, men Innovationsfonden kan dog indkalde til et afklarende interview. Ansøgninger på mere end 1.5 mio. kr. skal ud over den skriftlige ansøgning præsenteres mundtligt, og virksomheden vil i den forbindelse skulle levere supplerende information af forskellig art. Innovationsfonden medfinansierer op til maks. 35% af virksomhedens relevante udgifter til InnoBooster-projektet og bestræber sig på at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt.

* Det vil bl.a. sige, at virksomheden skal have under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 mio. EUR.

Luk alle
Åben alle
  • Øger mulighederne for vækst og beskæftigelse.
  • Øger mulighederne for at skabe konkurrencefordele til virksomheden.

En virksomhed, der producerer bæredygtigt plastikservice, vil gerne udvikle en kombineret bærepose og siddepude til sommerens udendørsarrangementer. Virksomheden søger derfor om tilskud til at samarbejde med en plastekspert fra universitetet, ansættelse af en produktionsingeniør samt et projekt med en gruppe designstuderende, der kan få posen til at se smart ud. Virksomheden bruger således alle tre muligheder og søger om i alt 250.000 kr. til at føre ideen ud i livet.

Digitalisering og dataudnyttelse, som driver den grønne omstilling.
Klimavenlig landbrug- og fødevareproduktion.
Natur og biodiversitet.
Bæredygtige boliger, byggeri og byer.
Nye teknologiske eller digitale hjælpemidler til sundheds- og velfærdssektoren.
Veterinær udvikling.
Ny medicin og behandlingstilbud.
Udvikling af det digitale sundhedsområde.
Digitale forebyggelses- og behandlingstilbud.
Robot- og droneteknologi.
Automatiseret produktionsteknologi.
Avanceret måle- og sensorteknologi.
Udvikling og brug af nye materialer og procesteknologier.

Sådan gør du

Ethvert InnoBooster-projekt starter med en rigtig god ide. Herefter skal I lave en ansøgning via det elektroniske ansøgningssystem www.e-grant.dk
Læs mere om ordningen på www.innovationsfonden.dk eller få personlig rådgivning på tlf.: 61 90 50 05 eller e-mail: innobooster@innofond.dk

Printvenlig version

InnoBooster

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28