IGU

Brug integrationsgrunduddannelsen til at ansætte og opkvalificere flygtninge.

IntegrationsGrundUddannelsen* (IGU) er en mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge (og familiesammenførte til flygtninge) i virksomheder. Formålet med IGU forløb er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) at give IGU-eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

IGU-forløb kan iværksættes for flygtninge og familiesammenførte, der ved starttidspunktet er fyldt 18 år, er under 40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år. Forløbet varer 24 måneder, hvoraf de 23 uger - i samarbejde med virksomheden - tilrettelægges som skoleundervisning** på fuld tid. Praktikdelen skal udgøre mindst 25 timer pr. uge i gennemsnit.

I praktikdelen af forløbet aflønnes IGU-elever som udgangspunkt efter de lønsatser, der gælder for EGU-elever, alternativt efter elev-satserne for 1. og 2. år på uddannelsesområdets overenskomst. Når IGU-eleven har været ansat i seks måneder, kan private virksomheder ansøge om en bonus på 20.000 kr. hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (se nedenfor), og når IGU-eleven har været ansat i to år, kan der senest ét år efter søges yderligere 20.000 kr. i bonus.

IGU-elever betragtes som ordinært ansatte og begrænser derfor ikke virksomhedens muligheder for sideløbende at ansætte medarbejdere i job med løntilskud eller tage personer i virksomhedspraktik. Hvis virksomheden allerede har ordinært ansatte flygtninge / familiesammenførte, kan de først påbegynde IGU-forløb i virksomheden tre måneder efter ophør af den ordinære ansættelse.


* IGU-ordningen indføres som et forsøg i perioden frem til 1. januar 2024. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, hvis særlige forhold (fx graviditet eller sygdom) har medført, at det ikke har været muligt at gennemføre skoleforløbet.
** AMU- og sprogkurser, der indgår i undervisningsforløbet, er uden omkostninger for virksomheden. I undervisningsperioden modtager IGU-eleven en ydelse fra kommunen.

Luk alle
Åben alle

Lempeligere vilkår for stærkere virksomhedsrettet integration af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte

Sådan gør du

Ansøg om oprettelse af IGU-forløb via selvbetjeningsløsningen på: https://vitas.bm.dk (se også siden om Vitas). Her udfyldes alle oplysninger om virksomheden, borgeren, stillingen, undervisningsplanen samt løn og ansættelsesvilkårene. Du kan eventuelt få hjælp hos supporten på tlf.: 7025 8925 eller via amportalen@star.dk Ansøgning om udbetaling af bonus sker på ansøgningsportalen: https://siriportal.dk/TAS_Dashboard/Login/.

 

Om Uddannelsen

Den praktiske del af uddannelsen skal give flygtningen:

  • Viden og færdigheder i funktioner, der er relevante på arbejdsmarkedet.
  • Konkrete arbejds- og samarbejdserfaringer, der kan sikre varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.

Skoleundervisningen skal bidrage til at give flygtningen:

  • Sproglige færdigheder jf. lov om danskuddannelse for voksne udlændinge.
  • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer.
  • En bredere forståelse for erhvervede praktiske erfaringer og forudsætningerne for fortsat uddannelse.

Printvenlig version

IGU

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28