Assistance ved større afskedigelser

Få rådgivning og konkret støtte til opsagte medarbejdere.

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger mellem 20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere.

Jobcentret rådgiver om de muligheder, som virksomheden har for at stille de opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation. I opsigelsesperioden kan medarbejderen få råd og vejledning i jobcentret. Ved større afskedigelser kan medarbejdere anmode jobcentret om en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest to uger efter medarbejderens anmodning. Til virksomheder, der beskæftiger minimum 20 medarbejdere og afskediger minimum 50 procent af dem, kan jobcentret tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger i opsigelsesperioden og tilskud til efter- og videreuddannelse af de opsagte medarbejdere i op til 8 uger.

Luk alle
Åben alle
  • Øger trygheden hos de tilbageværende medarbejdere.
  • Skaber bedre omdømme.
  • Øger opsagte medarbejderes mulighed for hurtigt at finde nyt arbejde eller alternativt blive efteruddannet til nyt arbejde.

På grund af kraftig nedgang i antallet af udenlandske ordrer bliver en mellemstor metalvirksomhed nødt til at opsige 20 medarbejdere. Virksomheden varsler Det Regionale Beskæftigelsesråd og kontakter det lokale jobcenter for at finde en løsning for de opsagte medarbejdere. Jobcentret iværksætter en efteruddannelsesplan, som gør halvdelen af de opsagte medarbejdere i stand til at få arbejde på en anden stor metalvirksomhed i området.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret for at få nærmere oplysninger om proceduren ved varslinger. Du kan også finde mere information om assistance ved større afskedigelser og betingelser for varsling på www.star.dk eller henvende dig direkte til arbejdsmarkedskontorerne:

Midt- og Nordjylland
Nybrogade 16, 1. sal
9000 Aalborg
Telefon: 72 22 36 00

Syddanmark
Dannebrogsgade 3, 2. sal
5000 Odense C
Telefon: 72 22 38 00

Østdanmark   
Ny Østergade7-9
4000 Roskilde
Telefon: 72 22 34 00

Se også faktaark om

Rekruttering
Workindenmark

Printvenlig version

Assistance ved større afskedigelser

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28