Sygedagpengeforsikring

Undgå økonomisk tab i forbindelse med sygdom.

Som selvstændigt erhvervsdrivende eller privat arbejdsgiver kan du tegne en sygedagpengeforsikring, så du sikrer dig mod økonomisk tab ved egen eller medarbejderes sygdom.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Har du indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du med forsikringen for selvstændigt erhvervsdrivende sikre dig ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum eller maksimumsatsen (se nedenfor). Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du både tegne forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

Private arbejdsgivere

Er du selvstændigt erhvervsdrivende med ansatte i din virksomhed, har du som arbejdsgiver mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med dine ansattes sygdom. Forsikringen giver fuld sygedagpengerefusion fra den ansattes 2. fraværsdag. Er du ejer af en A/S, SMBA, IVS eller ApS virksomhed, bliver du betragtet som lønmodtager i eget firma, og forsikringen gælder derfor både dig som ejer og dine medarbejdere.

Luk alle
Åben alle

Hvis du vælger minimumsatsen, får du udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb1 uanset størrelsen af din indtægt. Hvis du vælger maksimumsatsen, bliver udbetalingen af dagpengene beregnet på baggrund af din indtægt, dog er du sikret minimumsatsen. Det er kommunen, der beregner og udbetaler sygedagpenge. Forsikringspræmierne er2 :

Type 2 minimumsats: 3.954 kr. pr. år
Type 2 maksimumsats: 5.931 kr. pr. år
Type 1 minimumsats: 2.558 kr. pr. år
Type 1 maksimumsats: 3.837 kr. pr. år

1) Højeste dagpengebeløb er 4.550 kr. pr. uge (2023 sats).
2) Gældende til 31. marts 2023. 

 

Forsikringen koster 1,02% af virksomhedens samlede lønudgift3 . Det er en betingelse for at tegne forsikringen, at din lønudgift som arbejdsgiver i det foregående kalenderår ikke overstiger en lønudgift på 7.962.500 kr. Det er også en betingelse, at du som arbejdsgiver har et aktivt SE-/CVR-nummer, og at du ikke modtager offentlige midler, som overstiger 50% af driftsudgifterne.

3) Som arbejdsgiver kan du anmode om at få fradraget løn til: Personer i fleksjob, personer ansat i jobtræning med løntilskud, personer med hvem arbejdsgiveren har indgået aftale efter lovens §56-§58 (langvarig/kronisk lidelse). Beløb, der er A-indkomst, men ikke løn i ansættelsesforhold, hvis de nødvendige oplysninger til vurdering af forholdet, herunder beløbenes størrelse, er modtaget af Udbetaling Danmark inden 1. september efter forsikringsårets udløb. Oplysninger skal være dokumenteret af Skattestyrelsen, revisor eller lignende.

Sådan gør du

Klik her for at læse mere og tilmelde dig forsikringsordningerne digitalt. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Sygedagepengeforsikring, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Tlf.: 70 12 20 32 (Man-fre 9.00-12.00) e-mail: Sygedagpengeforsikring@STAT-ATP.dk

Printvenlig version

Sygedagpengeforsikring

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28