Jobafklaringsforløb

Stærkere arbejdsevne - hurtigere tilbage i arbejde.

Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter en af de gældende forlængelsesregler (se siden om Revurdering af sygedagpengesager), vil kommunen tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb. Her kigger medarbejderen sammen med kommunens rehabiliteringsteam på alle kommunens tilbud og aktiviteter – på tværs af forvaltninger og afdelinger – og skræddersyr et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen igen kan komme tilbage i virksomheden/ på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt vare så kort tid som muligt (maks. to år ad gangen).

Nedsat refusion ved jobafklaring

Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på jobafklaringsforløb er 15.874 kr. pr. måned for forsørgere og 11.944 kr. pr. måned for ikke-forsøgere (for unge under 25 år, der bor hjemme, er refusionssatserne lavere). Normalsats for sygedagpengerefusion til arbejdsgiver er 4.550 kr. pr. uge ved fuldtidsansættelser.

Med den nedsatte ydelse giver det god mening at sætte tidligt ind over for de langvarige sygemeldinger, så medarbejdere ikke rammer 22 ugers revurdering uden afklaring eller mulighed for forlængelse efter en af de gældende forlængelsesregler.

Luk alle
Åben alle
  • Virksomhedspraktik.
  • Genoptaget arbejdstid.
  • Mentorstøtte.
  • Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi.
  • Alkohol- og stofmisbrugsbehandling. · Coaching i livsstil (motion og kost mv.)
  • ”Lær-at-tackle” kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde.
  • IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik- og uddannelsesvejledning.

En sygemeldt tjener i en større hotelkæde kan efter fem måneders sygemelding ikke få forlænget sin sygedagpengesag, da der ikke er lægelig afklaring på hans ledsmerter, og da han ikke umiddelbart kan vende tilbage til et tjenerjob. Derfor tilbyder jobcentret ham et jobafklaringsforløb, hvor han med et nyt jobmål som receptionist kan bruge sine talegaver uden den store fysiske belastning. Efter seks måneder med undervisning i dansk, engelsk og it er han med mentorstøtte klar til at starte op i receptionen på en af kædens hoteller. Efter tre måneders virksomhedspraktik tiltræder han en fast stilling som receptionist på hotellet.

Sådan gør du

Kontakt kommunen, hvis du ønsker mere information om jobafklaringsforløb for sygemeldte medarbejdere. Læs mere på www.star.dk

Se også siden om

Revurdering af sygedagpengesager

 

Printvenlig version

Jobafklaringsforløb

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28