Fast track

Tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger.

Stress, ulykke eller en alvorlig diagnose. Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger. I de tilfælde kan virksomheden inden for de første 5 uger* fra første fraværsdag med fordel anmode kommunen om Fast track-behandling af sygemeldingen via NemRefusion på virk.dk. Her kan virksomheden svare på tre spørgsmål om medarbejderens mulighed for at arbejde:

  • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
  • Har man forsøgt at tilpasse jobbet til medarbejderens tilstand?

Medarbejderen får automatisk besked om virksomhedens anmodning og kan se de svar, som virksomheden eventuelt har givet. Medarbejderen skal her angive, om den tidlige opfølgning er ønsket og i givet fald også besvare de tre spørgsmål. Herefter skal medarbejderen returnere skemaet og bestille tid hos egen læge for at få udarbejdet den lægeattest, som kommunen bruger til den første opfølgningssamtale.

Den hurtige opfølgning giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

*Der kan anmodes om Fast track inden for 5 uger fra første fraværsdag (som stadig er den normale anmeldelsesfrist for sygefravær). Bemærk at medarbejderen ikke er forpligtet til at modtage den ekstraordinære, tidlige indsats.

Luk alle
Åben alle
  • Giver arbejdsgiver såvel som medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation.
  • Øger mulighederne for at forkorte sygefraværet betragteligt.
  • Sænker både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved risikofyldte sygemeldinger.

Den 45-årige fabriksarbejder Jannis sygefravær stiger voldsomt over en periode på seks måneder på grund af smerter i hænder og arme. Såvel arbejdsgiver som Janni har umiddelbart svært ved at se, hvordan hun skal vende tilbage til arbejdet. Derfor anmoder de i fællesskab om Fast-track behandling af hendes sygemelding. Jobcentret foreslår hurtigt en samtale i virksomheden, og i fællesskab lægges en plan for Janni, så hun med en delvis sygemelding, behandling og omskoling kan fortsætte sit arbejdsliv i virksomhedens kantine.

Sådan gør du

virk.dk vælges NemRefusion – Sygedagpenge. Herefter vælges ”Tidlig opfølgning” i venstremenuen. Læs mere på nemrefusion.dk eller brug eventuelt supporttelefonen på: 44 60 72 13. Medarbejdere kan henvende sig direkte til kommunen og anmode om Fast track.

Printvenlig version

Fast track

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28