Delvis syge- eller raskmelding

Få kompensation for medarbejdere med øget fravær.

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.

Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen på grund af sygdom kun kan klare en del af sit normale arbejde.

Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Fordelen er, at virksomheden får økonomisk kompensation og samtidig har adgang til medarbejderens kompetencer og arbejdskraft i sygdomsperioden. For medarbejderen betyder det, at vedkommende bevarer en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen under længerevarende sygdom.

Det er en forudsætning, at sygefraværet overstiger fire timer om ugen, og at kommunen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist. Der ydes sygedagpengerefusion for fraværstimerne i maks. 22 uger, indtil medarbejderen igen kan udføre arbejdet på almindelige vilkår. Ordningen kan dog forlænges, hvis medarbejderen forventes tilbage inden for 134 uger.

Luk alle
Åben alle
  • Undgå eller forkort fuldtidssygemeldinger.
  • Mulighed for at bevare en positiv tilknytning til arbejdspladsen under længerevarende sygdom og fastholde kompetencer.
  • En tidlig og aktiv sygefraværsindsats betyder bedre sammenhæng mellem job og helbred.
  • Større tryghed blandt medarbejdere der rammes af længerevarende/ alvorlig sygdom.

En 35-årig sekretær har smerter i ryggen, højre skulder og arm. Hun kan ikke magte sit fuldtidsarbejde. Hun indgår aftale med sin chef og jobcentret om delvis sygemelding, således at hun i en 3 måneders periode arbejder 2 timer mindre 4 arbejdsdage om ugen, og at hun er helt fraværende om onsdagen for at deltage i behandling. Aftalen betyder, at sekretærens bopælskommune yder dagpengerefusion til virksomheden under forløbet.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret for råd og vejledning om mulighederne i en delvis syge- eller raskmelding. Tjek også vejledningerne på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis du vil vide mere om, hvad du som arbejdsgiver kan gøre for at nedbringe sygefravær.

Printvenlig version

Delvis syge- eller raskmelding

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28