Anmeldelse af og refusion for sygefravær

Husk at anmelde sygefravær via NemRefusion.

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og a-kasser at indberette sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion på www.virk.dk. Frister og vilkår afhænger af ansættelsesforholdet - se nedenfor.

Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sagen, kan dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) mistes.

Hvis lønmodtageren får udbetalt løn af arbejdsgiveren under sygefraværet Arbejdsgiveren skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtager fortsat er syg, senest fem uger efter første fraværsdag.

Hvis lønmodtageren kun får udbetalt sygedagpenge af arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden på 30 dage, skal arbejdsgiver via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtageren fortsat er syg, senest 14 dage efter udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

Hvis lønmodtageren hverken modtager løn eller sygedagpenge af arbejdsgiveren Arbejdsgiver skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, senest én uge efter første fraværsdag.

Hvis arbejdsgiver har betalt løn eller sygedagpenge uden at indberette dette rettidigt til kommunen, kan der normalt først gives sygedagepengerefusion fra den dag, der rettes henvendelse til kommunen. Evt. dispensation kan gives indtil 6 måneder tilbage fra anmeldelsesdagen.

Luk alle
Åben alle

Elektronisk anmeldelse gør det nemmere fordi:

  • Stamdata hentes automatisk
  • Kun relevante felter vises
  • Der er overblik over alle sagsforløb
  • Der kan indberettes helt frem til tidsfristen

Sygedagpenge
Alle grupper 4.550 kr./uge.

Jobafklaring (ressourceforløbsydelse)
Forsørgere 15.874 kr./måned.
Ikke-forsørgere 11.944 kr./måned.

For unge under 25 år, der bor hjemme, er refusionssatserne lavere.

Sådan gør du

For at indberette digitalt skal virksomheden logge på www.virk.dk/nemrefusion med med MitID eller MitID Erhverv*. Det er også muligt at anmode om Fast track-behandling (se faktaark) af sygemeldinger via NemRefusion eller ved henvendelse til kommunen.

Kontakt NemRefusion supporten på telefon 73707035, hvis der er brug for hjælp til at indberette i NemRefusion. Kontakt den sygemeldtes bopælskommune, hvis der er spørgsmål til selve sagsbehandlingen.

*Efter login kan virksomheden se alle aktuelle og tidligere indberetninger og oprette nye anmeldelser på fravær ved sygdom. Ved selve anmeldelsen er det også muligt at søge om refusion i samme arbejdsgang (det er dog ikke muligt at søge refusion fremadrettet). Når virksomheden har anmeldt et fravær, er det muligt at udføre alle relevante handlinger til administration af det enkelte fravær i systemet. Virksomheden kan indberette en ny refusionsanmodning for den fraværende medarbejder, samt meddele kommunen når den fraværende medarbejder er blevet rask.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28