§ 56-aftale/§ 58a-aftale for selvstændige

Økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom.

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden. En § 56-aftale er en støttemulighed, som virksomheden kan bruge til at fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. Aftalen giver mulighed for sygedagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats på 893 kr. pr. dag - 2022-sats) fra medarbejderens første fraværsdag.

En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56-aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56-aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune. En § 56-aftale kan indgås for to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

For selvstændigt erhvervsdrivende hedder aftalen en § 58a-aftale. Den fungerer som en § 56-aftale, men er dog betinget af, at der ikke er tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 (ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden).

 

Luk alle
Åben alle
  • Mulighed for at fastholde medarbejdere med højt sygefravær via økonomisk kompensation.
  • Større tryghed blandt medarbejdere, der rammes af kronisk længerevarende eller alvorlig sygdom.

En 45-årig jord- og betonarbejder beskadiger armen ved arbejdet i en grusgrav og sygemeldes. Det viser sig, at skaden er så alvorlig, at han efterfølgende permanent er nødt til at gå til behandlinger hver 14. dag. Derfor godkender jobcentret en § 56 aftale, der betyder, at virksomheden modtager dagpengerefusion for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse.

Sådan gør du

Sammen med din medarbejder skal I udfylde en ansøgning om § 56-aftale (blanket DP 211 på borger.dk - § 58a via DP 213 for selvstændige) og sende den digitalt via borger.dk eller aflevere den til kommunen. Når aftalen er godkendt af kommunen, kan du som arbejdsgiver/selvstændig herefter søge om refusion ved hvert sygefravær via www.virk.dk. De almindelige regler for anmeldelse og indberetning gælder også for fravær under § 56/§ 58a-aftalen. Hvis aftalen indgås under en sygdomsperiode, træder refusionsmuligheden først i kraft ved næste sygdomsperiode.

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk