Voksen- og EfterUddannelsesgodtgørelse (VEU)

Opkvalificér medarbejdere med økonomisk kompensation.

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau.

Virksomheder kan efter nærmere bestemte regler også få VEU-godtgørelse i relation til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste fem år eller mere.

VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. VEU-godtgørelsen udgør 4.555 kr. pr. uge (2023 sats) for fuldtidsundervisning. Deltager medarbejderen i deltidsundervisning nedskrives godtgørelsen forholdsmæssigt.

Luk alle
Åben alle
  • Virksomheden får mulighed for at efteruddanne medarbejdere med økonomisk kompensation.
  • Giver de kortuddannede medarbejdere chancen for at udvikle deres kompetencer og styrke deres position i virksomheden.

En engrosvirksomhed har netop fået etableret en ny webshop på sin hjemmeside, som skal kobles sammen med en ny edb-lagerstyring. Virksomheden har flere ufaglærte lagerassistenter, som derfor får tilbudt et 5-dages AMU kursus i edb-lagerstyring med e-handel. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn under medarbejdernes uddannelse og modtager VEU-godtgørelse som refusion.

Sådan gør du

Kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om muligheden for VEU. Du kan finde mere information om VEU og betingelser for at modtage godtgørelsen her:
www.virk.dk (alle ansøgningsblanketter og links til digital ansøgning)
www.efteruddannelse.dk
www.ug.dk

For information om kurser, mangelområder, værktøjer, cases og nyheder på VEU-området kan du med fordel besøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings temasite: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/

Printvenlig version

Voksen- og EfterUddannelsesgodtgørelse (VEU)

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28