Sporskifte

Få økonomisk støtte til at finde nye veje for medarbejdere, der er - eller risikerer at blive - slidt ned.

Støtte til sporskifte er en puljeordning for private og offentlige virksomheder i de særligt nedslidningstruede brancher (se nedenfor). Med sporskifteordningen kan I få økonomisk støtte til at finde nye holdbare veje for medarbejdere, der er - eller risikerer at blive - nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Støtten kan fx bruges til at give medarbejdere:

  • Beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring (1-5 dage).
  • Erhvervsrettet efteruddannelse i op til otte uger (40 kursusdage).
  • Praktikophold i en anden virksomhed (1-4 uger dog maks. halvdelen af hele sporskiftepakken).

Det væsentligste er, at støtten bidrager til, at medarbejderen kan fortsætte sit arbejdsliv - enten på sin nuværende arbejdsplads eller i en ny virksomhed. Den konkrete ”Sporskiftepakke” skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdage fordelt over seks måneder. Med en sporskiftepakke kan I få dækket lønudgifter på op til 260 kr. pr. time (samt få godtgjort op til fem timer á 260 kr. til administration), mens medarbejderen får vejledning/afklaring, en erhvervsrettet efteruddannelse eller er i praktikophold i en anden virksomhed. Sporskiftepakken kan også bruges til at dække eventuelle deltagerbetalinger til beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring og til efteruddannelse. Der kan maksimalt ydes støtte på i alt 120.000 kr. pr. sporskiftepakke til maksimalt 30 medarbejdere pr. virksomhed.

Der er afsat bevillinger til ordningen i årene 2018-2022. Sporskiftepakker kan søges løbende, til de afsatte midler for året er opbrugt. Brug muligheden nu og hjælp jeres nedslidningstruede medarbejdere godt videre i arbejdslivet - inden det er for sent!

Luk alle
Åben alle

Puljen kan søges af virksomheder inden for følgende brancher: Anlægsarbejde, daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmepleje, frisører og anden personlig pleje, færdiggørelse af byggeri, hotel og camping, installation og reparation af maskiner og udstyr, landbrug, skovbrug og fiskeri, nærings- og nydelsesmidler, opførelse og nedrivning af byggeri, politi, beredskab og fængsler, religiøse institutioner og begravelsesvæsen, rengøring, restauranter og barer, slagterier, transport af passagerer, transportmidler, træ og møbler, vand, kloak og affald, serviceydelser i forbindelse med luftfart. Se de konkrete branchekoder: https://star.dk/media/10007/branchekoder.pdf

 

  • Virksomheden kan fastholde dygtige, erfarne og kulturbærende medarbejdere i nye jobfunktioner.
  • Virksomheden får automatisk en mere social ansvarlig profil.

En smed har efter mange arbejdsår behov for en mindre nedslidende jobfunktion og bliver med sin arbejdsgiver enig om at søge efteruddannelse som kedelpasser. Kurset kan gøre ham i stand til at styre store varmeanlæg og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret. Efteruddannelsen, som foregår på teknisk skole, varer i alt 40 dage. Samlet set dækkes stort set alle udgifter i forbindelse med sporskiftet.

Sådan gør du

https://star.dk/da/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2021/ finder I yderligere vejledning, drejebog og alle ansøgningsdokumenter, herunder: Ansøgningsskema, budgetskema og kursusoversigt. Ansøgningsdokumenterne skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens tilskudsportal. I kan ansøge løbende og forvente svar 3-4 uger efter modtagelsen af dokumenterne. Ansøgningerne vurderes efter først-til-mølle-princippet. Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for mere information. Find kontaktoplysningerne på www.star.dk.

Printvenlig version

Sporskifte

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk