Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Kortere vej til faglærte medarbejdere.

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte* medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.

Hvis medarbejderen har mere end to års relevant erhvervserfaring på området kan uddannelsen tages helt (eller delvist) uden praktik. Medarbejderen forlader i de tilfælde virksomheden med løn via jobrotationsordningen (se siden om jobrotation), SU eller nedsatte dagpenge under uddannelsen og vender tilbage til virksomheden som faglært.

Hvis medarbejderen eller en udefrakommende ledig har mindre end to års relevant erfaring kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med medarbejderen/den ledige og dermed stå for oplæringen i praktikperioderne. Virksomheden udbetaler i de tilfælde den overenskomstmæssige elevløn på området (se også siden om voksenlærlinge) og modtager EUV-refusion på op til 110 procent af højeste dagpengesats i skoleperioderne.

Som opstart på en EUV vil erhvervsskolen foretage en realkompetencevurdering (fra 1/2 til 10 dage - læs mere på ug.dk) , der danner udgangspunkt for den enkeltes individuelle uddannelsesplan.

* Eller faglærte medarbejdere, der ikke har anvendt deres uddannelse de seneste 5 år.

Luk alle
Åben alle
  • Med EUV tager det kortere tid at uddanne ufaglærte medarbejdere til faglærte funktioner i virksomheden.
  • Med EUV kan virksomheden både uddanne fremtidens arbejdskraft og samtidig få en medarbejder i virksomheden med en vis erhvervserfaring.

Katrine er 35 år. Hun har 9. klasses afgangseksamen og 6 års erfaring med erhvervsrengøring samt 4 år i en mellemstor virksomhed med rengøring og lettere madlavning, hvor hun er nu. Hun har fem AMU-kurser inden for rengørings- og ernæringsområdet og ønsker at blive faglært serviceassistent. Realkompetencevurderingen viser, at hun skal gennemføre tre grundfag og opøve praktisk-faglig kompetence inden for et særligt ernæringsområde. Efter forløbet tager hun den afsluttende prøve som serviceassistent og får herefter ansvaret for virksomhedens kantinedrift.

Sådan gør du

Spørg ufaglærte medarbejder, om de kunne tænke sig at tage en erhvervsuddannelse inden for virksomhedens brancheområder. Tag kontakt til en lokal erhvervsskole for at få lagt en uddannelsesplan. Kontakt Jobcentret, hvis virksomheden ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en udefrakommende ledig over 25 år.

Printvenlig version

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk