Jobcentrets tilbud til virksomheder

Udvid mulighederne for at finde medarbejdere

Virksomhedspraktik, Virksomhedscenter, Kombinationsforløb, Elever under 25 år, Voksenlærling, InnoBooster, IGU , EGU, Fritidsjob for unge, Mentorordning, Opkvalificering før - eller efter ansættelse, Job med løntilskud, Job med løntilskud til førtidspensionister, Job med løntilskud til nyuddannede med handicap, Søg socialt frikort, Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende , Jobordning for veteraner, Virksomhedsrevalidering, Seniorjob i kommunen, Seniorpræmie, Fleksjob, Fastholdelsesfleksjob, VITAS, Ansæt en akademiker, Job med løntilskud i offentlige virksomheder

Få hjælp ved medarbejdernes sygdom

Fraværs- og fastholdelsespolitik, Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale, Fast track, Mulighedserklæring, Fastholdelsesplan, Kommunens otte ugers opfølgningssamtale, Revurdering af sygedagpengesager, Jobafklaringsforløb, Anmeldelse af og refusion for sygefravær, Sygedagpengeforsikring, Rundbordssamtaler, Delvis syge- eller raskmelding, § 56-aftale/§ 58a-aftale for selvstændige, Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads, Personlig assistance