Find personale på den anden side af Sundet

I både Sverige og Danmark er der en efterspørgsel efter arbejdskraft. Men det er ikke altid de rigtige færdigheder, der findes i det land, hvor behovet er.

Indsatsområder/brancher

Projektet afgrænser sig til fem forskellige indsatsområder

  • SOSU området.
  • Lager/transport/logistik.
  • Bygge- og anlægsområdet.
  • Service/turisme/handel/ restaurant.
  • Akademiker.

Områderne er valgte, da der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. "Job på tværs" arrangerer efter behov jobmesser inden for de fem områder. Såfremt det er nødvendigt kan vi også oprette supplerende kurser for jobsøgende, så matchningen er så god som muligt.

Hvad kan vi gøre for dig som arbejdsgiver?

  • Vi kortlægger dine behov for, at kunne matche de rigtige færdigheder.
  • Vi arrangerer branchespecifikke jobmesser, hvor du som arbejdsgiver har mulighed for at møde jobkandidater.
  • Om nødvendigt udvikler vi kurser med dig, så du kan ansætte personale med de rigtige kvalifikationer.

Er du interesseret i at ansætte personale fra den anden side af sundet?

Kontakt os, hvis du er interesseret i at deltage i jobmesser, rekruttering fra Sverige eller hvis du vil vide mere om Job på tværs. Her kan du læse mere om, hvad det betyder at rekruttere fra Sverige.

Hør om svensk arbejdskraft på plejehjem

Hør Lukas som pendler fra Helsingborg til Helsingør

Helsingør og Helsingborg er gået sammen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft og øge pendlingen over sundet.
1. januar 2018 startede et 3-årigt EU/Interreg projekt ved navn "Job på Tværs", som har til formål, at få borgere og virksomheder til at se Øresundsregionen som et sammenhængende arbejdsmarked og dermed øge arbejdspendlingen over sundet.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk