Erhvervspolitik, vision og strategier

For at vi kan lykkes med vores ambitioner på erhvervsområdet, så kræver det en målrettet indsats.