Miljøregulering af virksomheder

Helsingør Kommune er myndighed for regulering af miljøforholdene på virksomheder i kommunen.

Helsingør Kommune er myndighed med hensyn til støj fra virksomheder og energianlæg. For de fleste virksomheder gælder ingen grænser for støj, men hvis kommunen vurderer, at støjen fra en virksomhed er generende, vil vi meddele påbud efter miljøbeskyttelsesloven. I påbuddet vil vi fastsætte Miljøstyrelsens vejledende grænser samt kræve, at ejeren viser, at grænserne er overholdt.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en særlig forskrift om støj fra midlertidige aktiviteter som fx byggeri. Denne forskrift skal alle, som er omfattet overholde uden kommunen først meddeler et påbud.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.