Landbrug og landbrugsbygninger

Helsingør Kommune er en del af hovedstadsområdet, med alligevel 100 km2 landbrugsareal - fordelt på ca. 300 landbrugsejendomme.

Landbruget er karakteriseret af mange små landbrugsejendomme - husmandssteder - på dyrkningsflader mellem store statsskove. Men her er også få store og en del mellemstore ejendomme med såvel dyrkning som kvæg- og fårehold. Hestehold er dog hyppigst.

Her er både stutterier, som karakteriseres som egentlig landbrugsdrift, men hyppigst er fritidshestehold suppleret med hestepensioner og egentlige rideskoler. 

Læs om byggeri til landbrug, dyrehold og heste

 Du har pligt til at anmelde erhvervsmæssigt dyrehold.

Læs  om miljøregler, og hvordan du anmelder dyrehold

Udnyttelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger

Har du en overflødiggjort landbrugsbygning, må du udnytte den til visse former for erhvervsvirksomhed. Den skal være mere end 5 år gammel, og du må ikke ombygge den nævneværdigt. Der må ikke være skæmmende oplag til virksomheden.

Læs, hvordan du skal forholde dig, når du vil bruge landbrugsbygninger til anden erhvervsvirksomhed

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.