Asbestaffald

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen, uanset mængde og type.

Anmeld asbestaffald

Asbestaffald skal anmeldes på Byg og Miljø senest 14 dage, før arbejdet går i gang. 

Anmeld affald på Byg og Miljø

Asbestaffald opstår som regel i forbindelse med renovering og nedrivning af bygninger og anlægsarbejde. Eksempler på asbestaffald er:

 • Ikke-støvende asbest fx hele eternitplader.
 • Skiffer-eternit plader.
 • Støvende asbest fx bløde lofts- og vægplader.
 • Stærkt støvende asbest fx asbestsmuld og filterposer med asbest.
 • Teknisk isolering.
 • Knust eternit og lignende.
 • Fliseklæb.

Affaldet skal emballeres forsvarligt fx i dobbeltlags plastik. Alt asbestaffald skal deponeres på Skibstrup Affaldscenter.

Luk alle
Åben alle
 • Helsingør Kommune modtager anmeldelsen.
 • Helsingør Kommune anviser asbestaffaldet til deponering på Skibstrup Affaldscenter.
 • Du udfylder en affaldsdeklaration og afleverer den ved ankomst til Skibstrup. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering.
 • Du modtager en kvittering for aflevering af asbestaffaldet på Skibstrup.

Affaldet skal anmeldes til Helsingør Kommune senest 14 dage før, det produceres.

Deklaration for deponering på Skibstrup Affaldscenter

Modtagere

 • Deklarationen sendes til Forsyning Helsingør, som modtager affaldet på Skibstrup Affaldscenter på fh@fh.dk, eller afleveres ved ankomsten.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.