Ejendomsdata

Mange oplysninger om ejendomme er gratis og frit tilgængelige, og andre er tilgængelige men kræver, at du betaler en afgift.

Du kan få opdaterede oplysninger om din ejendom via OIS, den Offentlige Informationsserver

Gå til den offentlige informationsserver

Du kan få udleveret vurderingsattest, ejendomsskatteattest eller BBR-meddelelse ved at kontakte Center for By, Land og Vand. 

Få ejendomsoplysninger

Er du ejendomsmægler, boligadvokat eller på anden måde involveret i køb og salg af ejendomme, har du let adgang til en række oplysninger.

www.ejendomsdatarapport.dk får du data om bygninger, tilstandsrapport, energimærkning, zonestatus, skatteforhold, ejendomsværdi og meget mere.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.