Borgerstyret personlige assistance

Læs Helsingør Kommunes håndbog for borgerstyret personlig assistance - (BPA).

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os