Borgerstyret personlige assistance

Læs Helsingør Kommunes håndbog for borgerstyret personlig assistance - (BPA).

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post