Retningsgivende dokumenter

Borgerstyret personlige assistance

Læs Helsingør Kommunes håndbog for borgerstyret personlig assistance - (BPA).

Læs mere

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport for folkeskolen er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som skal findes i Helsingør Kommune på de forskellige paragrafområder.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for sociale tilbud til voksne

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som politikerne i Helsingør Kommune har vedtaget for de sociale tilbud til målgruppen.

Læs mere

Rammeaftale

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har i fællesskab ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde.

Læs mere

Retningslinjer for brugerbetaling på socialområdet

Hvis du bor i botilbud eller benytter socialt dagtilbud i Helsingør Kommune, er der regler for, hvad du skal og må betale selv.

Læs mere

Tilsyn med dagtilbud

Alle kommuner er ifølge dagtilbudsloven forpligtede til at føre tilsyn med alle dagtilbud i deres kommune.

Læs mere

Tilsynsrapporter - ældreområdet

Se tilsynsrapporterne m.m. over uanmeldte tilsyn på ældreområdet.

Læs mere

Fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale

En udlejnings- og anvisningsaftale mellem de almene boligorganisationer og Helsingør Kommune.

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

Læs mere

Social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier

Læs mere

Forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Læs mere