Seniorliv

Helsingør er demensvenlig kommune

Målet for en demensvenlig kommune er enkelt: Det handler om at skabe det bedst mulige liv for borgere, der rammes af demens – og deres pårørende.

Det har Helsingør Kommune gennem en årrække arbejdet meget seriøst med - og det er baggrunden for, at kommunen i fremtiden vil stå registreret som demensvenlig hos Social- og Ældreministeriet. Den officielle status får kommunen den 7. oktober ved et arrangement med Demensalliancen.

- Vi har mange tilbud til borgere, der rammes af demens - og til deres pårørende. Fx særlige demenspladser på flere af vores plejehjem og to dagcentre for hjemmeboende borgere med demens i hhv. tidligt og sent stadie af sygdommen, fortæller konsulent Caroline Stephansen fra Center for Sundhed og Omsorg:

- Vi har også særligt uddannede demenskoordinatorer både i hjemmeplejen og på plejehjem og tilbud om samtaler til pårørende til demensramte borgere. Derudover har vi på tværs af de nordsjællandske kommuner særlige aktiviteter for yngre demensramte borgere, tilbud til børn og unge der har en demensramt forælder samt kurser til erhvervslivet og foreninger om demens.

Vi er fælles om demens

I Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 er det et klart mål, at alle landets 98 kommuner skal være demensvenlige. Målet kan nås på flere måder, men alle demensvenlige kommuner skal have en demensstrategi og politik, der beskriver indsatser for mennesker med demens og deres pårørende.

Helsingør Kommune har haft en demenshandlingsplan ’Vi er fælles om demens’ siden 2017. Det overordnede sigte med handlingsplanen er at gøre det nemmere og mindre tabuiseret at have demens.

I arbejdet med planen er borgere med demens og deres pårørende inddraget, hvilket også er et krav.

Blandt målsætningerne i handlingsplanen er at udvikle et inkluderende samfund, hvor alle kender og kan forholde sig til demens - og at spotte og opspore demens tidligt og skabe trygge, meningsfulde og sammenhænge forløb for demensramte.

Helsingør Kommune har også i en årrække været med i det tværkommunale Demensvenligt Nordsjælland.

- Jeg er stolt over, at vi er langt fremme på demensområdet i Helsingør Kommune, og at vi nu kan kalde os demensvenlige, siger Mette Lene Jensen, formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget:

- Særligt er jeg glad for, at vi i kommunen har ansat mindst én demenskoordinator på alle plejehjem, på vores midlertidige døgnpladser og i hjemmeplejen, og at vi har givet et særligt kompetenceudviklingsforløb i demens til rigtig mange af vores medarbejdere med direkte borgerkontakt. Demens er en sygdom, som rammer mange mennesker, og det er vigtigt, at vi sikrer gode tilbud og trygge rammer for både borgere med demens og deres pårørende.

Fakta:

Det er Demensalliancen, som står bag konceptet demensvenlig kommune. Kommunerne bør ifølge Demensalliancen stræbe efter at opfylde disse ambitioner:

• Bedre sygdomsforløb for personer med demens
• Bedre støtte til pårørende
• Kompetenceløft til personalet
• Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
• Flere demensindrettede boliger
• Understøt forskning og videndeling

Det skønnes, at over 1.000 borgere over 60 år lever med demens i Helsingør Kommune.

Læs Helsingør Kommunes demenshandlingsplan ’Vi er fælles om demens’

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør