Børneliv

Stadig flere uddannede pædagoger i dagtilbud

Helsingør har indført minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud, og ansættelsen af nye pædagoger er i fuld gang. Det giver sig udslag i, at andelen af pædagoger i dagtilbud er steget og i 2020 var på 58,3 procent.

Selv om der stadig er et stykke til byrådets målsætning om en pædagogandel i dagtilbud på 70 procent, er det ifølge kommunens kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud tydeligt, at kvaliteten i dagtilbuddene har fået et løft.

Ikke alene er der kommet flere hænder – der er også kommet flere uddannede pædagoger.

At der er flere voksne betyder bl.a., at det er blevet nemmere at dele børnene i mindre grupper – som giver mere nærvær, fordybelse og tættere relationer mellem børn og voksne.

Ikke mindst for børn i udsatte positioner giver det et stort udbytte, at der er flere uddannede pædagoger.

- Pædagoger har – i kraft af deres uddannelse – redskaber til at udvikle børnenes sociale, følelsesmæssige, kognitive og kreative færdigheder på den bedst mulige måde, siger Niels Brockenhuus, leder af dagtilbud i Helsingør Kommune.

Udbud og efterspørgsel

Forventningen er, at andelen af uddannet personale vil stige yderligere, når det lykkes at få besat alle ledige pædagogstillinger i kommunen.

Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune, siger:

- Vi er både i gang med at udbygge vores kapacitet på dagtilbudsområdet, fx Kasserollen i Espergærde, og samtidig skal vi ansætte nye pædagoger i alle dagtilbud som følge af minimumsnormeringerne. Det giver lidt udfordringer med at rekruttere dygtige, uddannede pædagoger. Men vi er godt på vej, og heldigvis vil mange pædagoger gerne arbejde i vores dagtilbud i Helsingør.

Center for Dagtilbud og Skoler, Idræt og Fritid er sammen med dagtilbudslederne i gang med at se på, hvordan det kan lade sig gøre at uddanne og tiltrække endnu flere dygtige pædagoger til området.

- Dybest set handler det, om der ikke bliver uddannet pædagoger nok. Vi har brug for at få uddannet flere, og Helsingør Kommune vil gerne være med til at uddanne flere pædagoger, siger Niels Brockenhuus.

For at gøre det attraktivt for flere at læse til pædagog har Helsingør Kommune taget en stribe værktøjer i brug. Bl.a. tilbyder kommunen mulighed for at uddanne sig til meritpædagog, hvis man har arbejdet to år som pædagogmedhjælper og er over 25 år.

Samtidig står Helsingør Kommune – sammen med en række andre kommuner i hovedstadsområdet og Københavns Professionshøjskole – bag en sporskiftemodel, som gør det muligt for akademikere at uddanne sig til meritpædagog.

Læs mere om sporskiftemodellen

Læs også artiklen: Helsingør gør en indsats for uddannede pædagoger

- Helt overordnet er dagtilbud af høj kvalitet og med høj faglighed grundlag for, at vores børn bliver livsduelige. Det ønsker vi for alle vores børn i Helsingør Kommune, slutter Gitte Kondrup.

Fakta:

• Byrådet besluttede med budgettet for 2015 at øge pædagogandelen betragteligt på baggrund af forskning, som viste, at det har stor betydning, at børn i daginstitutioner passes af uddannede pædagoger.

• Forskningen, som er samlet i VIVE-rapporten ’Daginstitutionens betydning for børns udvikling’ viser, at uddannet personale er bedre end ikke-uddannet til at skabe læringsmiljøer, hvori børn kan udvikle sig, både socialt og kognitivt. Og at kvaliteten af dagtilbuddet har en afgørende rolle for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Se rapporten: Daginstitutionens betydning for børns udvikling

• Da målet om 70 procent uddannede pædagoger blev vedtaget, blev det samtidig besluttet, at udviklingen skulle ske ved naturlig afgang.

• Den gradvise indfasning af minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud har ført til, at dagtilbudsområdet i 2020 kunne ansætte 24 ekstra årsværk. Det har betydet et mærkbart løft i dagtilbuddene og mere tid til det enkelte barn.

• Når minimumsnormeringerne er endeligt indfaset i løbet af 2021 vil der være tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør