Børneliv

Rejsen mod frisættelse er begyndt

Da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale i Folketinget i begyndelsen af oktober sidste år, havde hun en stor overraskelse med: Helsingør er sammen med seks andre kommuner i landet udvalgt til at frisætte forskellige af de store velfærdsområder.

I Helsingør er der tale om dagtilbudsområdet, hvor kommunen i de kommende tre år har frie hænder til at tilsidesætte – stort set – alle eksisterende regler for at skabe Danmarks bedste dagtilbud.

Det handler om: ’… i videst muligt omfang at fjerne kommunal regulering og dokumentationskrav mv., således at dagtilbuddene får mest mulig frihed’, ifølge ’Aftaletekst om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet’.

Læs artiklen: Dagtilbud frisættes til at udvikle endnu bedre kvalitet

Efter udmeldingen er politikere, dagtilbudsledere, pædagogisk personale og forældre trukket i arbejdstøjet og er begyndt på rejsen mod frisættelse.

Drømme og visioner

Den 25. november 2020 holdt borgmester Benedikte Kiær og Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, et stort Skype-møde med forældrebestyrelserne i alle de kommunale dagtilbud.

På mødet kom forældrebestyrelserne – som ud over forældre består af medarbejderrepræsentanter og ledere fra de enkelte dagtilbud – med deres drømme og visioner for ’verdens bedste dagtilbud’.

- Det var et fint møde, hvor vi fik mange gode bud fra forældrebestyrelserne. De ønskede sig bl.a. færre centralt bestemte projekter, flere støttepædagoger, mindre dokumentation og mere fleksibel åbningstid. Det er rigtig fine bud, og jeg glæder mig meget til at arbejde videre med dem – og til at vi sammen skal gå skridtet endnu videre og udvikle fantastiske dagtilbud til gavn og glæde for det enkelte barn, siger Gitte Kondrup.

Til brug for det videre arbejde har byrådet på deres sidste møde i 2021 vedtaget fire spilleregler, som alle i frisættelsesarbejdet skal agere inden for de næste tre år.

Spillereglerne er:

• Alle tiltag skal medføre øget kvalitet for børnene
• Frisættelsesarbejdet skal stå på skuldrene af faglighed og viden
• Alle tiltag skal udvikles gennem inddragelse og samskabelse
• Alle tiltag skal holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme

Folketinget har også vedtaget en række hegnspæle for frisættelsesarbejdet.

Læs hele velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet her

Indblik i hverdagen

I løbet af foråret skal byrådet have et temamøde, hvor de får indblik i hverdagen i dagtilbud. Der skal også, sidst i marts, holdes endnu et møde med forældrebestyrelserne, hvor de sammen med byrådet taler om bl.a. drømme og håb og kvalitet i dagtilbuddene.

Så følger den næste store milepæl i frisættelsen: Et kick-off møde med forældre, børn, medarbejdere, ledere, faglige organisationer og politikere. Her er formålet at udveksle ideer og sikre fælles viden fra start.

- Vi ser frem til rigtigt at komme i gang med arbejdet. Vi er i forvejen meget optaget af at gå nye veje for at skabe de bedste rammer for børnene. Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at eksperimentere med, hvordan vi løfter kvaliteten endnu højere - i fællesskab med forældre, ansatte og alle andre med relation til vores børnehus, siger Eva Meyer, leder af Børnehuset Nyrup.

Også børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil ser frem til at se, hvad dagtilbuddene i de to kommuner – ud over Helsingør er Rebild Kommune udvalgt til at eksperimentere med velfærdsaftalen – får ud af arbejdet, som løber frem til juni 2024.

- Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke. Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, og jeg kan næsten ikke vente med at se, hvad de finder på derude for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre dagtilbud og skoler, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fakta:

Folketinget har vedtaget en række hegnspæle for frisættelsesarbejdet. Hegnspælene er:

• Kommunalbestyrelsens ansvar
• Formålsbestemmelse for dagtilbud
• Ejer- og driftsformer, herunder etableringsret for privatinstitutioner
• Tilskud og forældrebetaling
• Forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti
• Børneattester
• Klageadgang til Ankestyrelsen
• Støtte i dagtilbud
• Dansk som hovedsprog
• Ret til plads i anden kommune
• Tilskud til private pasningsordninger

Se den foreløbige plan for arbejdet med frisættelse i kommunen

Fotoet: Den 25. november 2020 var forældrebestyrelser i hele kommunen samlet - hver for sig - på Skype for at tale drømme og visioner for kommunens dagtilbud. I Nyrup Børnehus overværede bestyrelsen mødet sammen på storskærm.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør