Børneliv

Kasserollen står klar til at tage imod nye børn

Det bliver en stor dag, når Helsingør Kommune i begyndelsen af marts kan slå dørene op for den nye afdeling af Børnehuset Kasserollen, som har plads til op til 80 nye børn.

Fra den dag er det nemlig muligt at tilbyde en dagtilbudsplads i lokalområdet til alle Espergærdes børn. Det tilbud er der foreløbig 26 børn fra ventelisten, som har taget imod.

De 26 børn begynder i Kasserollen i løbet af marts og april – og samtidig bliver der vendt op og ned på dagligdagen for alle, både nye og ’gamle’ børn og voksne, i børnehuset. Børnehuset tager nemlig hul på en hverdag med en helt ny struktur.

Børn og voksne i Kasserollen vil fremover være fordelt i tre enheder/afdelinger, som alle har børn fra nul-seks år. Inden for enhederne er børnene delt i de yngste (0- ca. 2 år), mellemgruppen (ca. 3-4 år) og storegruppen (ca. 5-6 år).

- Med udvidelsen bliver vi en stor institution med plads til ca. 180 børn. Med vores inddeling får vi tre mindre enheder i den store institution. På den måde kan vi fortsat have fokus på det nære, siger Iben Miené, afdelingsleder i Kasserollen.

Samtidig får Kasserollen fordele ved en være en stor institution, påpeger leder i Kasserollen, David Seebach.

- Vi har en stor personalegruppe bestående af dygtige pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere - alle med forskellige kompetencer, viden og erfaring, som børn og kolleger vil få glæde af. Samtidig får vi større økonomisk råderum og mulighed for at hjælpe hinanden på tværes af teams i dagligdagen, siger han.

Hele kasserollelivet i én enhed

Tanken er, at børnene har hele deres kasserolleliv i én enhed – dvs. at de undgår skiftet fra vuggestue til børnehave. I hver enhed er der et grupperum til de yngste børn, ét til de mellemste og ét til de ældste.

- Overgangen er ’flydende’, dvs. ikke bestemt af barnets alder, men derimod af barnets behov for enten nye udfordringer eller mere tid til at blive klar til at rykke videre, siger David Seebach:

- På den måde kan vi give børnene et skift, når det er pædagogisk forsvarligt. Ikke bare et skift, fordi de når en bestemt alder. Samtidig er det blot en væg, der adskiller de forskellige aldersgrupper i enheden, så alle børn og voksne vil kende til de fleste andre børn og voksne i teamet, og dermed bliver skiftene ikke så store.

Iben Miené peger på, at det også i højere grad end før vil være muligt for børnene at være med i aktiviteter, som passer til det, de har lyst til og behov for. Inden for enheden vil børnene kunne vælge aktiviteter til og fra, alt efter hvad de føler sig klar til. Har et barn fået udsat sin skolestart, behøver han eller hun fx ikke følge ’skolegruppen’ i alle aktiviteter.

Tumlerum og stillerum

En del af børnene får til huse i den del af Kasserolle-bygningen, som tidligere har huset først SFO og siden klub. Her er der bygget grupperum, som tilgodeser alle børns behov: Der er tumlerum, stillerum og krea-rum i relation til det almindelige grupperum. På den måde har børnene mulighed for at trække sig tilbage i mindre grupper.

David Seebach i byggerodet i den nye afdeling af Kasserollen, som senest har huset Klub Idrætten.

- Når børnene er i mindre grupper, er de voksne nærværende og opmærksomme, og børnene får mulighed for at fordybe sig og holde på opmærksomheden, siger David Seebach.

- En væsentlig forudsætning for at tage ny læring ind er at kunne rette sin opmærksomhed mod det væsentlige i en given situation. Derfor er lige præcis ’opmærksomhed’ et væsentligt nøgleord for Kasserollen og har været med til at skabe rammerne for det pædagogiske arbejde og dermed også indretningen af Kasserollens lege-og læringsmiljøer, fortsætter han.

Børnenes garderober kommer til at være i fællesrummet, da det ellers hurtigt bliver et rum, børnene bare løber rundt i uden mål og med. Samtidig forhindrer det også ’unødig’ trafik i grupperummene, således at de voksne og børn har de bedste forudsætninger for at arbejde sammen om noget fælles uden forstyrrelser.

Et stort puslespil

I forbindelse med den nye struktur er alle børn og voksne i Kasserollen blevet fordelt på ny i de tre enheder. Det har været et stort puslespil, for der er masser af bånd mellem børn og voksne og børnevenskaber at tage hensyn til. Og det har – naturligt nok - affødt en del spørgsmål fra forældrene.

- Det er helt naturligt, at så stor en omvæltning vækker spørgsmål. Men vi oplever, at forældrene er begejstrerede for vores planer, som de har været inddraget i hele vejen. Og børnene får stadig mulighed for at lege sammen på tværs af enhederne. Fx på legepladsen, siger David Seebach.

Han understreger dog, at den mulighed ikke findes lige nu pga. Corona-restriktioner.

Flere børn kræver mere personale, og Kasserollen har ansat seks nye pædagoger og tre nye medhjælpere, som skal indgå i enhederne sammen med de nuværende ansatte.

Der er stadig et par ledige pædagogstillinger, som børnehuset håber at få besat snarest muligt. Ambitionen er at leve op til kommunens målsætning om 70 procent uddannede pædagoger og 30 procent medhjælpere.

Målet er at få den særlige Kasserollen-ånd til at leve i alle tre nye enheder.

- Mangfoldighed er vores kendetegn. Vi har børn og personale fra alle verdenshjørner, og alle kan føle sig velkomne hos os, understreger David Seebach.

Læs også artiklen: Kasserollen: Her er plads til alle

I det nye børnehus bliver køkkenet også gearet til at lave mad til alle børn, og det er besluttet, at der bliver madordning for alle børn, både i vuggestue og børnehave, når køkkenet står klar.

Lige nu er håndværkerne i fuld gang i den nye del af Kasserollen, hvor der bl.a. bliver bygget krybberum til to vuggestuegrupper og lavet helt nye ruminddelinger. Men snart står alting klar, og dørene bliver slået op for de nye børn.

- Vi er meget spændte alle sammen, siger Iben Miené. – Vi er sikre på, at det nye børnehus bliver et rigtig godt sted at være, og at den nye struktur også vil højne arbejdsglæden for personalet.

Fakta:

• De 80 nye dagtilbudspladser er indrettet i lokaler på Svend Poulsens Vej 154 i Espergærde, som tidligere har huset SFO Wokken og siden Klub Idrætten. Pladserne fyldes op i takt med, at behovet for dagtilbudspladser i lokalområdet opstår, bl.a. som følge af nybyggeri i Espergærde.

• Med de nye pladser får Kasserollen plads til op til 80 børn mere end før, hvor børnehuset havde plads til 109 børn.

• Kasserollen har fået hjælp fra den eksterne konsulent og designer Susanne Staffeldt Ringsmose. Hun er inspireret af og har et tæt samarbejde med professor Charlotte Ringsmose, som er forsker og har et stort fokus på læringsmiljøet i dagtilbud.

Derudover har pædagogisk konsulent i DSFI Sanne Gudmann fulgt med i den pædagogiske proces. Børnehuset har også fået god hjælp og rådgivning fra kommunens ejendomscenter.

Læs mere om Charlotte Ringsmoses tanker

Læs mere om Kasserollen

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør