Seniorliv

Sygepleje med borgeren i centrum

Lin Kirkmand er ikke i tvivl: Et års specialuddannelse i borgernær sygepleje er guld værd – både for hende og hendes arbejdsplads, Helsingør Kommunes hjemmepleje.

- Jeg har rykket mig rigtig meget fagligt og er blevet én, kollegerne går til, når de står med komplekse borgerforløb. De spørger, om jeg har en idé til, hvad de kan gøre i forskellige situationer – og jeg kan mærke, at jeg er bedre rustet til at vejlede dem end før, siger hun.

Helsingør Kommune tilbyder hvert år specialuddannelsen i borgernær sygepleje til fire sygeplejersker i enten hjemmeplejen, på plejehjem eller HRT. Formålet er at styrke det faglige niveau hos sygeplejerskerne til gavn for borgerne. Uddannelsen styrker sygeplejerskernes kendskab til sundhedsvæsnet og deres viden om multisyge ældre borgere og komplekse forløb.

Specialuddannelsen er en blanding af skoleundervisning og praktikophold hos en lang række sundhedsaktører, som sygeplejerskerne har berøring med i dagligdagen.

- Jeg har fx været i praktik hos en lokal praktiserende læge, Cros (Helsingørs Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og SSI (Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune). Det har givet mig en ny viden om de tilbud, vi har til borgerne i lokalområdet – og et netværk at sparre med, når jeg står med en borger, som har behov for mere end hjemmepleje, fortæller Lin Kirkmand.

Håber at forebygge indlæggelser

Hun arbejder i hjemmeplejens distrikt 2, som kører ud til ca. 1000 borgere i Snekkersten, Mørdrup og Helsingør. Og hun føler virkelig, at hun kan bruge specialuddannelsen i borgernær sygepleje, som hun blev færdig med i november 2022.

- Jeg har allerede sparret med nogle af mine nye relationer. Fx har jeg fået gode råd fra kaptajn-sygeplejersken på Hillerød Hospital, som jeg har givet videre til en borger med KOL. Før min efteruddannelse vidste jeg ikke, at der fandtes kaptajn-sygeplejersker på lungemedicinsk afdeling, som er specialiseret i KOL-patienter. På den måde kommer min nye viden borgerne til gode, siger Lin Kirkmand.

I sidste ende er håbet, at samarbejde og sparring på kryds og tværs kan forebygge indlæggelser på hospitalet.

Ser ting med nye briller

Lin Kirkmand peger på, at det er lærerigt at se tingene med andre briller end sædvanligt. Tit skal flere instanser – fx hjemmepleje og hospitalsvæsen – arbejde sammen om borgerne. Men det kan være svært at få samarbejdet til at glide gnidningsfrit.

- Det hjælper mig, at jeg har været i praktik på hospitalet og set, hvilke udfordringer de står med dér, fortæller hun.

Uddannelsen har også givet hende et netværk af sygeplejersker i andre kommuner, som hun kan sparre med – og lære af.

- Det kunne være fedt, hvis alle mine sygeplejerske-kolleger i hjemmeplejen også kom afsted på uddannelsen. Det kunne jeg godt unde dem, siger hun.

Giver stor værdi

For Helle Vibeke Nielsen, leder af hjemmeplejens distrikt 2, giver det stor værdi, at en af hendes sygeplejersker har efteruddannet sig i borgernær sygepleje.

- Det giver meget i forhold til arbejdet med de borgere, som har komplekse udfordringer. Her har Lin med sin uddannelse fået et andet blik på, hvordan vi kan samarbejde om borgerne på tværs af sektorer, siger hun:

- Det giver nogle gode faglige drøftelser på tværs, og Lin er med til at sikre kvalitet og sikkerhed for borgerne. Samtidig kommer hun med mange gode løsningsforslag til kollegerne på vores teammøder.

Fakta

  • Helsingør Kommune har siden 2019 tilbudt specialuddannelsen i borgernær sygepleje til fire sygeplejersker årligt.
  • Grundet omstændigheder - som fx Corona og at det er svært at undvære sygeplejersker i driften - er det ikke lykkedes at få fire sygeplejersker af sted årligt. Men pt. er fem sygeplejersker i kommunen færdige med specialuddannelsen, og én er lige gået i gang.
  • Uddannelsen i borgernær sygepleje varer 40 uger. 28 uger er klinisk intern uddannelse på ens egen arbejdsplads, og de resterende 12 uger veksler mellem skoledage og praktik.

Læs mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør