Seniorliv

Seniorrådet: Det forstår vi ved et værdigt ældreliv

Nyhedsbrevet Seniorliv spørger forskellige aktører på ældreområdet, hvordan de definerer et værdigt ældreliv – og hvordan de kan støtte op om Helsingør Kommunes arbejde med at sikre et værdigt ældreliv for borgerne.

I denne udgave er vi nået til Seniorrådet i Helsingør Kommune og giver ordet til formand Carsten Lind Olsen:

Hvad er et værdigt ældreliv for jer i Seniorrådet?

- For mig handler et værdigt ældreliv i høj grad om, at man tager hensyn til borgeren, som er på plejehjem eller tilknyttet hjemmeplejen. Det er vigtigt, at man lytter til, hvordan borgeren gerne vil leve og have tingene. Vil man fx gerne sove længe om morgenen og sent i seng om aftenen? Så kan det måske ordnes. Den slags ønsker koster jo ikke penge, men er et spørgsmål om planlægning.

- Mit indtryk er, at de fleste borgere gerne vil gøre så meget som muligt selv. Derfor er det også vigtigt at lytte, når borgeren giver udtryk for, hvad han/hun kan, vil og ønsker. Hvis man har det skidt, er det fx ikke sikkert, at man har overskud til at komme i bad flere gange om ugen, selv om man er visiteret til det. Så vil man måske hellere bruge tiden anderledes.

- En anden meget vigtig ting er, at plejepersonalet taler ordentligt og er venlige og søde. Der har jeg heldigvis selv gode erfaringer fra en periode, hvor jeg modtog hjemmehjælp. Selvfølgelig skal hjemmeplejerne kunne sige fra, men det er vigtigt, at de taler pænt til folk.

Hvordan kan Seniorrådet være med til at sikre et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune?

- I Seniorrådet kan vi tage principielle sager op og diskutere dem. Men vi er ikke et klageråd, så vi tager ikke enkeltsager op. Får jeg klager over ældreplejen, sender jeg dem videre til Margrethe (Kusk Pedersen, chef i Center for Sundhed og Omsorg, red.).

- Af principielle ting, vi har bragt op, kan jeg nævne, at vi har klaget over manglen på plejehjemspladser i kommunen. Det har resulteret i, at der er kommet lidt flere pladser, og det er en min generelle opfattelse, at folk i kommunen er lydhøre.

- Vi har haft arrangeret borgermøder og debatter med politikerne, men på det seneste er alt blevet aflyst pga. Corona. Den har generet os noget, den Corona, men jeg synes, kommunen har gjort det godt under epidemien.

- Endelig kommer vi i Seniorrådet med en række høringssvar til de sager, som politikerne i Omsorgs- og Sundhedsudvalget har på dagsordenen. Der er tit gode tiltag, som vi roser. Men selvfølgelig er der også kritik fra os somme tider, slutter Carsten Lind Olsen.

Om Carsten Lind Olsen:

• Medlem af Seniorrådet siden 2014, de seneste tre år som formand.
• Tidligere formand for Ældre Sagen i Helsingør gennem tre et halvt år.

Om Seniorrådet i Helsingør Kommune:

• Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen. Rådet skal høres om forslag, der forelægges i fagudvalg og byråd, og som vedrører ældres vilkår.
• Formålet med Seniorrådets arbejde er, at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre og sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges.
• Der holdes valg til Seniorråd hvert fjerde år. Seniorrådsvalget følger samme periode som kommunal- og regionsrådsvalg.
• Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 2018-2021.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør