Seniorliv

Ny IV-klinik indviet i Sundhedshuset

Helsingør Sundhedshus har fået sin egen IV-klinik for borgere med behov for intravenøs behandling. I klinikken kan borgere, som har brug for fx antibiotika i drop, få ambulant behandling.

Og det er et kvalitetsløft og en serviceforbedring for borgerne i Helsingør Kommune, fortæller Dorte Bartholdy, som er leder af kommunens akutteam:

- I klinikken kan borgerne i trygge rammer modtage intravenøs medicinsk behandling i deres nærmiljø. Behandling, som nogle ellers skulle forblive på hospitalet for at modtage.

- Der er stor sandsynlighed for, at de borgere, som kan behandles i IV-klinikken, kan udskrives tidligere fra hospitalet end ellers. Det må være ønskværdigt for de fleste, siger Dorte Bartholdy.

Andre borgere har tidligere – efter at de er blevet udskrevet fra hospitalet - modtaget IV-behandling i deres hjem via hjemmesygeplejen. Disse borgere vil fremover blive tilbudt at komme i IV-klinikken til behandling.

- Ofte er de borgere, som modtager IV-behandling, rimelig friske, når man ser bort fra den sygdom, de er i behandling for. Nogle vil kunne transportere sig selv, og andre vil måske have en rask ægtefælle, som kan køre dem, fortæller sygeplejerske Nina Barbré, som er én af hovedkræfterne bag IV-klinikken.

I tilfælde, hvor det er umuligt for borgeren at transportere sig til Sundhedshuset, vil hjemmesygeplejen stadig varetage opgaven i hjemmet.

Tre gange dagligt

Borgerne skal typisk forbi IV-klinikken tre gange om dagen. Til gengæld er behandlingen som regel af kortere varighed.

Der er plads til, at fire borgere ad gangen kan modtage behandling i IV-klinikken, og klinikken optimerer Helsingør Kommunes brug af sygeplejefaglige ressourcer.

- Det er en bedre udnyttelse af vores ressourcer, at vi kan have fire behandlinger i gang på én gang. Det ville tage længere tid at nå ud til fire forskellige hjem og igangsætte behandling dér. Derfor betyder åbningen af IV-klinikken, at vi kan tilbyde flere borgere intravenøs behandling i kommunalt regi, siger Dorte Bartholdy.

Hun peger på, at patientsikkerheden i IV-klinikken – med placeringen i Sundhedshuset – er i top.

- Fordi vi befinder os i et sundhedshus med rammer, som på mange måder repræsenterer en høj grad af sundhedsfaglig professionalisme, har vi mulighed for at yde høj patientsikkerhed, siger hun.

Håbet er, at behandling i IV-klinikken bliver en naturlig og velintegreret sundhedsfaglig ydelse i Helsingør Kommune.

- Vi håber, at borgerne vil være tilfredse med klinikken, og at vi kan aflaste et hårdt presset sygehusvæsen. Samtidig er IV-behandling en spændende sygeplejefaglig opgave, som kan være med til at udvikle sygeplejerskernes faglighed – og kan have en positiv effekt på Helsingør Kommunes evne til at rekruttere sygeplejersker, slutter Dorte Bartholdy. 

Sygeplejerske Nina Barbré klippede den røde snor og erklærede den nye IV-klinik i Sundhedshuset for indviet.

I dagens anledning agerede dukken Finn en borger med behov for intravenøs behandling.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør