Erhvervsliv

DI kvitterer for erhvervsplan

Hvor skal Helsingør Kommune sætte ind for at blive mere erhvervsvenlig? Det var emnet for onsdagens møde mellem Dansk Industri (DI) og Helsingør Kommune. Fra Dansk Industri deltog chefkonsulent Anne Ginderskov Hansen og fra kommunen borgmester Benedikte Kiær, kommunaldirektør Stine Johansen og centerchef Randi Sveistrup. Og pilen pegede ret entydigt på myndighedsområdet, hvor sagsbehandlingen skal ske hurtigere og tilgangen skal være mere imødekommende.

 

Anledningen for mødet var DIs seneste erhvervsmåling, hvor Helsingør Kommune endte på en utilfredsstillende 89. plads. Det skal forbedres. Derfor har både DI og Helsingør Kommunen dykket ned i tallene – og her fremgår det klart, at servicen på myndighedsområdet skygger og dominerer. Men målingen viser også, at kommunen får en dårlig bedømmelse af de lokale virksomheder på områder, hvor de egentlig klarer sig godt. Et eksempel er sagsbehandlingstiden på sygedagpengeområdet, hvor kommunen ifølge statistikken ligger nummer 22 på landsplan, men hvor de lokale virksomheder dømmer kommunen ned på en plads nummer 77.

 

Derfor var DIs klare opfordring på mødet, at få håndteret de udfordringer der er på myndighedsområdet, her især byggesagsområdet, hvor sagsbehandlingstiderne er for lange og hvor virksomheder synes, at kommunen på forhånd har besluttet sig for at sige nej. DI kvitterede for den plan, som kommunaldirektøren præsenterede for at forbedre kommunikation og service. Planen indeholder følgende 5 initiativer, som skal bidrage til at forbedre virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsservice:

 

  1. Der er ansat seks nye byggesagsbehandlere, som skal bidrage til at få nedbragt de lange ventetider på byggesagsområdet. Antallet af byggesager er i de to første kvartaler af 2021 steget med hele 29 % sammenlignet med samme periode året før.

 

  1. Bedre tilgængelighed til at få en hurtigere og mere umiddelbar vurdering af sin byggesag. 

 

  1. Kommunens medarbejdere vil blive kompetenceudviklet i forhold til service, dialog og skriftlig kommunikation.

 

  1. Der vil blive gennemført tilfredshedsmålinger på alle områder, som betjener erhvervslivet. Målet er, at 80 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med den kommunale sagsbehandling, kommunikation og dialog målt efter endt sagsbehandling.

 

  1. Information til erhvervslivet vil blive styrket bl.a. ved, at nyhedsbrevet ”Erhvervsliv” sendes ud hver 14. dag fremfor 1 gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder aktuelle større udbud, byudviklingsinitiativer, erhvervshusets kurser, puljer m.m.

 

Derudover opfordrede DI, at embedsmænd og borgmester fortsætter med at holde sine dialogmøder med erhvervslivet, erhvervsnetværk og stormøder, hvor alle virksomheder inviteres til at drøfte aktuelle emner. På det seneste stormøde blev der sat fokus på den grønne omstilling, som havde stor interesse for virksomhederne og som bliver fulgt op med et erhvervsnetværk med fokus på bæredygtighed.

 

Endvidere blev det aftalt, at DI og kommunen sammen vil indkalde de lokale virksomheder til et ekstra stormøde, hvor erhvervslivet kan komme med input til, hvordan der kan ske forbedringer i den kommunale erhvervsservice samt hvordan kommunens kan hjælpe til med tidens store rekrutteringsudfordringer.

 

DI og kommunen har aftalt, at de vil fortsætte den tætte dialog og samarbejde med det formål at sikre bedre vilkår for erhvervslivet i Helsingør Kommune.

 

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør