Børneliv

Vores forældre er kommet mere på banen

Kom og vær med. I er meget velkomne. Sådan har det overordnede frisættelsesbudskab lydt til alle forældre med børn i dagtilbuddene i Netværk Vest.

Det skal ikke forstås sådan, at forældrene ikke tidligere har været velkomne i dagtilbuddene. Men frisættelsen har givet mulighed for at tænke nyt – og for at sprænge nogle af de rammer, som tidligere har begrænset, fx hvor mange medlemmer en forældrebestyrelse må have.

- I vores dagtilbud har vi besluttet, at alle, der har lyst til at være med i forældrebestyrelsen, kan være med, fortæller Helle Grangaard, leder af Børnehuset Spiloppen:

- Det kan få nogle ud af busken, som tidligere ville holde sig tilbage ved udsigten til et kampvalg. Vi vil gerne høre alle stemmer, ikke kun dem som altid råber op.

Spiloppen har i en periode haft 16 bestyrelsesmedlemmer, mod tidligere otte. Men det er en styrke, pointerer Helle Grangaard. Dels er der flere hænder til at løfte de opgaver, som bestyrelsen står for. Dels er der flere hoveder til at udtænke ideer.

I Spiloppen har det bl.a. ført til forældrekaffe på legepladsen den sidste fredag i hver måned – et arrangement som bygger bro mellem forældrene. Og til et forældrestyret møde i maj for nye forældre, som får en introduktion til institutionen.

Alle kan være med i bestyrelsen

Hos Christine Skyum Lund i Børnehuset Mariehønen er der også plads i forældrebestyrelsen til alle de forældre, der har lyst. Det har givet to bestyrelsesmedlemmer mere end sædvanligt – og en god idé med åben legeplads på lørdag formiddage. Arrangementet er forældrestyret.

Arrangementer af den slags er med til at underbygge et meget vigtigt netværk mellem forældrene.

- De børn, som går i vores dagtilbud, kommer med en blandet baggrund, og nogle af forældrene har ikke det store netværk. En del giver udtryk for, at de savner kontakter, og det har ført til ideen om arrangementer for forældre og børn, fortæller Christine Skyum Lund.

I dagtilbuddene er erfaringen, at forældrene ikke nødvendigvis kommer, hvis der er forældremøde med foredrag om kost eller søvn på programmet. Til gengæld er der bred opbakning til spiseaftener, sommerfester, teaterforestillinger – og åben legeplads og forældrekaffe.

Et rart sted

Abildvængets Børnehus har også udvidet forældrebestyrelsen – og har eksperimenteret med at holde forældremøde i det nye Kulturhus Nordvest.

- Vi vil gerne præsentere kulturhuset for forældrene og gøre dem opmærksom på, at her er et rart sted at være, fortæller leder Charlotte Holmblad.

Dagtilbuddene har aftalt med kulturhuset, at de kan benytte huset i formiddagstimerne – og tanken er, at børnene med tiden kan lave udstillinger etc.

- Vi håber, at vi får skabt et forældrenetværk, hvor forældrene kan bruge hinanden – og at det kan smitte af på deres børn, siger Charlotte Holmblad:

- Når forældre og børn er sammen på kryds og tværs, får forældrene en større forståelse for hinandens børn – og det kan måske give legeaftaler til nogen af de børn, som ellers ikke har så mange. Hvis forældrene ser, at deres barn leger godt med en anden, kan det give lyst til at invitere nye børn med hjem.

Et helt nyt hus

Hos Helle Grangaard rækker tankerne om, hvad forældrenetværket kan, meget vidt. Frisættelsen har affødt ønsket om et helt nyt hus til Spiloppen, som i dag bor på to forskellige matrikler i nordvest.

- Forskning viser, at forældre har den mest afgørende betydning for børns livsmuligheder. Derfor ligger det os meget på sinde at styrke forældrenes indsigt i børnenes hverdag og give forældrene flere deltagelsesmuligheder i børnehuset, fortæller Helle Grangaard:

- Formålet med at styrke båndet til forældrene er at skabe endnu bedre vilkår for at give børn en god start på livet. Det kan vi bl.a. gøre ved at gøre huset til et ’børnenes hus’, der fx også kan bruges af forældre på barsel. Det vil være fedt, hvis forældrene kan bruge huset efter lukketid, så vi får skabt et uformelt sted, de kan mødes. Det hele skal bygge på et fundament af tillid, siger hun.

Charlotte Holmblad siger:

- I øjeblikket planter vi små frø, som vi gøder med arrangementer, og så håber vi, at noget gror frem.

- Vi tror på, at tingene skal vokse nedefra, og det arbejder vi på med frisættelsen. Her har vi fået ro til at koncentrere os om de ting, vi brænder for, bl.a. fordi vi slipper for nogle dokumentationskrav.

- Vi kan spørge os selv: Hvad er der brug for nu? Og så kan vi sætte fokus på det. Det betyder, at frisættelsen sætter vores faglighed i spil. For os er den gode relation mellem børn og voksne det allervigtigste.

Fakta:

Netværk Vest består af Børnehuset Spiloppen, Børnehuset Mariehønen, Børnehuset Abildvænget, Børnehuset Montebello og Børnehuset Himmelhuset.

I Børnehuset Mariehønen står forældrene bag arrangementet Åben Legeplads på lørdag formiddage.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør