Børneliv

Tobias har et frirum med Lars

Hver torsdag eftermiddag kl. 15 ringer Lars Johansen på døren hos 12-årige Tobias og hans mor, Maja Seidler Andersen, i Helsingør Nordvest. Lars kommer for at tilbringe et par timer med Tobias – enten ude i byen eller hjemme.

Lars er frivillig mentor for Tobias gennem programmet Lær for Livet. Hans formål er at støtte Tobias personligt og fagligt. De to har kendt hinanden i godt et halvt år – og i begyndelsen har der været meget fokus på at skabe en god personlig relation.

- Det handler meget om tillid. Tobias skal vide, at jeg er her for ham, også når han har en dårlig dag, hvor han ikke gider mig. Hvis jeg møder en lukket dør, venter jeg et stykke tid for at se, om Tobias skifter mening. Og det ender han tit med at gøre, fortæller Lars.

Tobias går på Skolen i Bymidten, men har haft et svært skoleforløb og er pt. ikke så meget i skole. Han har flere diagnoser, bl.a. ADHD, og hans mor, Maja, håber, at det snart lykkes at finde et passende skoletilbud til ham.

Et fagligt løft

Tobias har faglige udfordringer, særligt i dansk, og planen er, at Lars skal hjælpe med at løfte ham fagligt. Men de to foretager sig også mange andre ting sammen. De har bl.a. besøgt Teknisk Museum og Søfartsmuseet, begge dele på Tobias’ foranledning.

- Det var hyggeligt, fortæller Tobias og smiler, da Lars minder ham om, dengang han sang karaoke – sømandsviser, naturligvis – på Søfartsmuseet.

På Teknisk Museum eksperimenterede Tobias og Lars med en række ting og forsøgte bl.a. at lave elektricitet.

- Tobias er meget nysgerrig og elsker ting, han kan dreje på. Det er en vigtig viden om ham, som jeg har fået ved at være på museum med ham, siger Lars.

Learning Camps

I Lær for Livet er der fokus på, hvordan det enkelte barn lærer bedst. Forløbet begynder med, at barnet kommer på en 10 dages Learning Camp. Det var Tobias i sommerferien 2022. Han var også på camp i efterårsferien sidste år, og der venter yderligere en camp, i Kristi Himmelfartsferien i år.

Herefter er der én camp årligt i de år, programmet varer – seks år i alt.

Formålet med de mange Learning Camps er at give børnene et fagligt løft i dansk og matematik. Samtidig er der fokus på gode sociale oplevelser – og på at børnene får lyst til at lære.

Tobias har været glad for at være på Learning Camps – og han er også glad for at være sammen med Lars, som skal understøtte den proces, der er blevet sat i gang på Learning Camps.

- Tobias og jeg har brugt en del tid på at lære hinanden at kende. Nu er vi der, hvor vi er begyndt at læse sammen. Sidste gang læste vi i en fagbog om dyr, og Tobias var meget ambitiøs. Vi havde ikke engang tid til at spise en kage først – det plejer vi ellers at gøre, fortæller Lars.

Ift. fagligheden er der god hjælp at hente hos Lær for Livet, som har styr på, hvilket lixtal Tobias læser på – og sørger for at sende bøger med en passende sværhedsgrad.

- Det er virkelig en stor hjælp, understreger Lars.

Gør en forskel

Det var udsigten til at gøre en forskel for et barn, der fik ham til at melde sig som mentor hos Lær for Livet.

- Til daglig arbejder jeg som virksomhedskonsulent i Gribskov Kommunes ungeindsats, og det er virkelig meningsfuldt at opleve, hvor meget jeg kan flytte for de unge, som jeg hjælper med at komme i job, siger Lars.

Det gav ham lyst til også at yde en frivillig mentorindsats – og valget faldt på Lær for Livet, fordi det virkede som et meget seriøst program. Der er bl.a. en omfattende screening af mentor og mentee – for at sikre, at man får skabt et godt match. Her oplevede Lars, at det i høj grad var hans personlige værdier, der talte.

- Inden jeg blev mentor, var jeg på et heldagskursus hos Lær for Livet, så jeg følte mig godt klædt på til at blive en del af et ungt menneskes liv. Lær for Livet har også supervision med årlige møder og en hotline, man kan ringe til, hvis man støder på udfordringer, fortæller han.

En vigtig pointe ved Lær for Livet er, at mentorjobbet er frivilligt. De børn, som deltager i programmet, er nemlig udsatte i forskellig grad – og vant til at være omgivet af professionelle voksne. Derfor er det vigtigt, at mentoren er frivillig og sammen med barnet af lyst. Erfaringen viser, at det har stor positiv betydning.

- Tobias skal vide, at han altid har en voksen at gå til. At jeg bliver ved med at være her. Og nu er vi ved at have skabt et ordentligt fundament at stå på. Så kan vi gradvis sætte mere fokus på læring. Men vi skal også stadig hygge os sammen. Tobias vil fx gerne på Experimentariet, og den er jeg med på, siger Lars.

Bliv Lær for Livet-mentor

Helsingør Kommune samarbejder med Lær for Livet, og det betyder, at mange børn i lokalområdet gerne vil have en mentor. Der er næsten altid børn på venteliste til en mentor. Børnene er som regel 9-13 år, når de begynder i programmet.

Har du lyst til at blive mentor i Lær for Livet, kan du læse meget mere på Lær for Livets hjemmeside.

Læs mere om Lær for Livet

Fakta:

  • Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram målrettet børn og unge i udsatte positioner.
  • Lær for Livet byder på en række Learning Camps. Det er særligt tilrettelagte læringsforløb, som alle børn i Lær for Livet kommer på tre gange i det første år og derefter minimum en gang om året.
  • Alle børn, der er tilknyttet Lær for Livet, får en frivillig mentor. Erfaringen viser nemlig, at det har positiv betydning for barnet at indgå i en relation med en voksen, der er uafhængig af det offentlige system, og som har valgt at støtte barnet af lyst og et godt hjerte.
  • Formålet er at støtte børnene fagligt og personligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør