Børneliv

Minister hørte om frisættelsen af dagtilbud

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil var mandag den 21. februar på besøg i Børnehuset Elverhøjen i Espergærde for at høre om, hvordan dagtilbuddet arbejder med velfærdsaftalen - frisættelsen af kommunens dagtilbud fra næsten alle regler.

Ministeren blev modtaget af borgmester Benedikte Kiær og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus Birkelyng.

Maiken Willer Christensen, leder af Elverhøjen, fortalte om arbejdet med frisættelsen. Elverhøjen har plukket i den pædagogiske læreplan, så to af seks læreplans-temaer er gledet i baggrunden. Det har givet rigtig meget god energi i dagligdagen, at dagtilbuddet nu tager udgangspunkt i de fire temaer den pædagogiske læreplan, som giver mest mening for personalet.

Læs mere om Elverhøjens arbejde med frisættelsen


Børne- og undervisningsministeren spurgte ind til arbejdet og talte bl.a. med forældrebestyrelsesformand Mia Paludan og pædagog Karen Jensen.

Borgmester Benedikte Kiær sagde tak for besøget til ministeren:

- Tak fordi du ville komme forbi og få et indblik i, hvad velfærdsaftalen betyder i praksis. Fra politisk side følger vi spændt med i, hvad der kommer til at ske lokalt i vores dagtilbud, og vi har fuld tillid til at vores dygtige medarbejdere med input fra forældre kan skabe endnu mere kvalitet for vores børn, sagde hun.

Fakta om velfærdsaftalen

  • I en treårig periode får Helsingør Kommune nye muligheder for at udvikle kvaliteten i vuggestuer og børnehaver til gavn for børnene. Helsingør Kommune er nemlig én af to kommuner, som er sat fri på dagtilbudsområdet.

  • Velfærdsaftalen betyder, at daginstitutionerne er sat fri fra en væsentlig del af den nationale lovgivning på dagtilbudsområdet.

  • Denne frisættelse bliver kaldt for velfærdsaftalen, og den løber fra 1. juli 2021 til 30. september 2024.

Borgmester Benedikte Kiær bød børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen og fortalte bl.a., at dagtilbuddene i Helsingør Kommune har vidt forskellige tilgange til arbejdet med at være frisatte.

Pernille Rosenkrantz-Theil talte bl.a. med forældrebestyrelsesformand Mia Paludan og pædagog Karen Jensen.

Leder af Elverhøjen Maiken Willer Christensen fortalte om arbejdet med frisættelsen.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør