Børneliv

Leder af dagtilbud: Jeg efterlader et spændende område

- Det er ikke et fravalg af Helsingør Kommune. Det er et tilvalg af en ny spændende stilling som centerchef i Glostrup med ansvar for både dagtilbud, skole og familieområdet. Muligheden bød sig nu, men det kunne også være sket om nogle år.

Sådan siger Niels Brockenhuus, der efter godt tre år forlader stillingen som leder af dagtilbud i Helsingør Kommune. Han begyndte i kommunen den 1. april 2019, og når han ser tilbage, har særligt to ting præget hans tid: Corona og frisættelsen.

- Corona ændrede fra den ene dag til den anden vores dagtilbud radikalt. Der var masser af benspænd: Børnene skulle fx afleveres udenfor, og de skulle være i små grupper. Corona stoppede også mange af vores udviklingstiltag. Vores arbejde med fx nye læringsmiljøer og sprogtiltag blev sat på pause. Alligevel skulle pædagogikken være i top. Vores ledere var rigtig meget på arbejde og fik løst opgaven flot. Det var en god erfaring at få, at vi kunne lave dagligdagen om så hurtigt. Den erfaring kan vi også bruge, når vi arbejder med frisættelsen, siger Niels Brockenhuus.

Selv var han – og staben i Center for Dagtilbud og Skoler - også på overarbejde i Corona-tiden for at understøtte dagtilbuddene. Der kom hele tiden nye regler og retningslinjer, som skulle tolkes og omsættes til noget brugbart i dagligdagen.

Hvad er man frisat til?

Corona var stadig en nærværende faktor i oktober 2020, hvor Niels Brockenhuus blev ringet op og fik at vide, at han ’nok var nødt til at se statsminister Mette Frederiksens åbningstale til Folketinget’.

- 'Derfor sætter vi Helsingør Kommunes dagtilbud fri,' sagde statsministeren. Og dagen efter ringede en journalist for at høre, hvad vi havde sat i gang, siger Niels Brockenhuus med et smil.

Der var ikke meget tålmodighed der. Men det har været nødvendigt med tålmodighed i frisættelsesprocessen, for det tager sin tid at blive sat fri af alle regler. Frisættelse kræver nemlig paradoksalt nok også rammer, og de kom først helt på plads sidste sommer. Men siden da har alle dagtilbud arbejdet med at blive sat fri.

- Og så støder man på de faglige udfordringer. For når man i forvejen har gode dagtilbud, hvad er det så, man er frisat til at gøre? Her griber dagtilbuddene tingene forskelligt an. Alle er i gang med noget, og en del kunne sikkert gøres uden frisættelsen. Men der sker noget, når man stiller spørgsmål til sin egen praksis og begynder at ændre nogle ting, fortæller Niels Brockenhuus:

- Med alle lederne har jeg lavet det tankeeksperiment, at de tømmer deres institution for alt, hvad der er i den. Børn, rutiner, samarbejde med forældrene… Og så kigger de på, hvad der er vigtigt at få med ind igen. Det giver et meget godt blik på, hvad der er vigtigt – og mulighed for at skære nogle ting til.

Pædagogmangel

Der er noget at vise frem, når Helsingør får ’velfærdsaftale-turister’, som Niels Brockenhuus kalder det. Både børne- og undervisningsministeren og Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har været på besøg. Og lige om lidt kommer KL og Indenrigsministeriet.

- For mig er det vigtigt, at vi præsenterer et nyt dagtilbud hver gang, så folk får et indtryk af, hvor mange-facetteret arbejdet med frisættelsen er, siger Niels Brockenhuus.

Der har bl.a. været besøg i Elverhøjen og Villa Kulla, og Abildvænget og Kysten får gæster i den kommende tid.

Når Niels Brockenhuus skal sætte ord på et par udfordringer, dagtilbuddene står med, peger han på pædagogmangel og kapacitetsudfordringer.

- Helsingør Kommune vækster så hurtigt, at der er brug for flere dagtilbudspladser. Det er en udfordring, for det tager lang tid og er dyrt at bygge. Samtidig mærker alle kommuner i vores region pædagogmanglen. Og den bliver kun værre i fremtiden. Holdene på pædagogseminariet er ikke fyldt op, og minimumsnormeringerne gør, at alle kommuner skal bruge flere pædagoger. Foreløbig er det lykkedes os at fastholde, at vi har ca. 60 procent uddannet personale i vores dagtilbud. Men vi har en opgave med at få øget mængden af pædagoger, og den har vi i Helsingør Kommune forsøgt at tage medansvar for.

Praktik med højt fagligt niveau

Helsingør Kommune har bl.a. været medudvikler af en sporskiftemodel, som gør det muligt for folk med en bacheloruddannelse at tage pædagoguddannelsen på to år. Samtidig har kommunen uddannet praktikvejledere for at sikre, at praktikpladserne i kommunen har et højt fagligt niveau.

- Vi satser også på, at vi kan tiltrække medarbejdere ved at have attraktive arbejdspladser med høj trivsel og et godt arbejdsmiljø, siger Niels Brockenhuus.

Han hæfter sig ved, at den seneste trivselsundersøgelse, som kommunen har gennemført tidligere i år, viser, at mange medarbejdere oplever deres job som meningsfuldt. De har lyst til at blive i jobbet og anbefale kommunen som arbejdsplads til andre.

- Alt i alt ser det fint ud. Folk løber stærkt, men Corona har ikke betydet et kæmpedyk i trivslen, som vi måske havde forventet, siger Niels Brockenhuus.

Så han afleverer et spændende og veltrimmet område til den nye leder, som efter planen kan sætte sig i spidsen for kommunens dagtilbud til oktober.

- Over hele linjen har vi rigtig gode dagtilbud, som gør et godt stykke arbejde. Det mindste har 23 børn og det største 180, og de ligger i meget forskellige lokalområder. Jeg er stolt af alle vores dagtilbud, og det er dejligt, når der kommer en rapport som den, der for nylig viste, at vi er rigtig gode til at løfte vores børn sprogligt, slutter han.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør